Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Ha mestringsperspektivet i fokus samt skape forutsigbarhet, trygghet og struktur gjennom målrettet arbeid i tråd med omsorgsplan
 • Være støttespiller ved utvikling av institusjonstjenesten, slik at kommunen og institusjonen står rustet til å møre fremtidige utfordringer som kommunehelsetjenesten står over for
 • Være en pådriver for utvikling og kompetanseheving
 • Medisinsk oppfølging av pasientene i tråd med omstillingsarbeidet kommunen er inne i
 • Være en støttespiller i avdelingene med informasjon og kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Samarbeid med fastleger, ansatte ved sykehjemmet, ledere og pårørende
 • Være delaktig i internopplæring på sykehjemmet
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege, fortrinnsvis spesialist i almenmedisin, geriatri eller tilsvarende
 • Gode kommunikasjons-samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • God framstillingsevne, skriftlig og muntlig
 • Gode norskkunnskaper
 • Fleksibel, kreativ, engasjert og selvstendig
 • Interesse for og kjennskap til kommunal sektor og drift
Personlig egnethet vektlegges
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder
Personlige egenskaper
Vi tilbyr
 • Samarbeidsmøter med fastlegene
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Annet
Minst to referanser må oppgis
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Nes kommune Akershus Fylke
Kontaktperson
Navn: Grethe Moursund
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 452 89 643
Arbeidssted
Nes sykehjem
Hagaskogvegen 19
2150 ÅRNES
Søk på stillingen