Kort om arbeidsgiver
Bydel St.Hanshaugen søker en assisterende bydelsoverlege for bl.a. å styrke kapasiteten under den pågående pandemien.  Det er et 12 måneders engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisert i staben i Helse- og miljøavdelingen, hvor bydelsoverlegen også er avdelingsdirektør. Avdelingen har ansvar for smittevern, miljørettet helsevern, fastleger, folkehelse, helsestasjon, skolehelsetjeneste, tilrettelagte tjenester og ungdomsarbeid med mer. Visjonen til avdelingen er "god helse og  god oppvekst i gode omgivelser" for bydelens innbyggere.


Bydelsoverlegefunksjonen ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven, lov om psykisk helsevern med mer, og er medisinskfaglig rådgiver etter kommunehelsetjenesteloven og folkehelseloven.  I forbindelse med pandemien har bydelen etablert et smittevernteam som bistår i arbeidet med smitteoppsporing. Arbeidsområdene vil bli fordelt mellom bydelsoverlegene etter nærmere avtale. 


 Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver
 • Smittevernarbeid vil være sentralt i forbindelse med den pågående pandemien
 • Andre lovpålagte oppgaver og generell medisinskfaglig rådgivning
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver fordeles mellom bydelsoverlegene
 • Arbeid utover ordinær arbeidstid kan påregnes i forbindelse med pandemien
 • Deltagelse i samfunnsmedisinsk vaktordning i Oslo kommune vil kunne påregnes
 • Arbeid tilknyttet bydelens legeplan
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet i allmennmedisin eller samfunnsmedisin er en fordel. Andre spesialiteter, ev. godt påbegynt spesialisering kan vurderes.
 • Erfaring fra smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten er ønskelig
 • God kjennskap til norsk helsevesen, og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Generelt gode IT-kunnskaper
Personlige egenskaper
 • Er engasjert, strukturert og løsningsorientert
 • Har god kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Setter høye standarder for faglig kvalitet, evne til nytenkning og god gjennomføringsevne
 • Arbeider selvstendig, tar initiativ og er effektiv
 • Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere stress
 • God systemforståelse, administrativt og politisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  
Vi tilbyr
 • Arbeidsoppgaver innenfor samfunnsmedisin, og smittevern spesielt
 • Å bli en del av en faglig engasjert avdeling. med fokus på tjenesteutvikling -  med innbyggeren i fokus.
 • Tverrfaglig samarbeid i bydelen med fokus på videreutvikling av tjenestetilbudet til bydelens beboere
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter Oslo kommunes lønnsregulativ og avtaleverk
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Tronhus Olsen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 90715591
E-post: annekristinetronhus.olsen@bsh.oslo.kommune.no
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Tittel: Bydelsoverlege / avdelingsdirektør
Telefon: 21802180
E-post: ingunn.haakerud@bsh.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Stensberggata 25
0170 OSLO