Kort om arbeidsgiver
Ved Verdalsklinikken er det ledig fastlegehjemmel med overdragelse 01.06.2022.
 
Verdalsklinikken er et privat drevet 2 legesenter pluss LIS 1 og er samlokalisert med fysioterapeut. Gjenværende lege er spesialist i allmennmedisin. Klinikken er lokalisert midlertidig i Helsesenteret i sentrum av Verdal. Senteret driver privat næringsdrift, bruker journalsystemet CGM Allmenn og Conveen betalingsterminal og er tilknyttet norsk helsenett. Hjemmelen har en etablert listestørrelse på 1000 pasienter.
 
Med hjemmelen følger plikt til å delta i Innherred interkommunale legevakt, 32-delt, ved Sykehuset Levanger og kommunal organisert øyeblikkelig hjelp på dagtid.
 
Verdalsklinikken er i en spennende prosess med planlegging av nye lokaler sentralt i Verdal, samlokalisert med fysioterapeuter hvor det er god faglig dialog mellom lege og fysioterapeut.

Kvalifikasjoner
Legen må ha norsk autorisasjon, være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til dette, minimum ferdig med turnus/LIS1ved tidspunkt for oppstart.
Den som tildeles hjemmelen må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og evne til samarbeid og kommunikasjon. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 
Krav om politiattest i tråd med Helsepersonelloven.
 
  
Vi tilbyr
Verdal kommune vedtok å gi å gi et kommunalt tilskudd til privat næringsdrivende leger i tillegg til basistilskuddet fra og med 1.7.21. Basistilskuddet og individuelle tilskudd kan ikke overstige kr. 998,- pr pasient for LIS 3 og kr. 750,- pr pasient for spesialist.

Kommunen har et tett og godt samarbeid med fastlegene både gjennom tillitsvalgte, ALU og Samarbeidsutvalget.
 
 
Andre opplysninger
Det forutsettes at det inngås avtale angående økonomi og drift med legesenterets øvrige lege.
 
Spørsmål om hjemmelen og tildelingen rettes til rådgiver Turid B. Krizak, tlf 90634160, e-post: turid.krizak@verdal.kommune.no, eller til kommuneoverlege Nina Kjenstadbakk-Steinkjer tlf 45739793, e-post: nina.kjenstadbakk-steinkjer@verdal.kommune.no

Spørsmål om praksisen rettes til fastlege Randi Barli tlf 90969249, e-post: randi.barli@ntebb.no
 
Søknad sendes
Søknadsfrist 23.01.2022
 
Søknad søker elektronisk på Verdal kommune sin hjemmeside: https://candidate.webcruiter.com/nb-no/home/companyadverts?&link_source_ID=0&companylock=705520&companyid=705520#search
 
Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.
 
Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Verdal kommune
Kontaktperson
Navn: Turid B. Krizak
Tittel: Rådgiver legetjenesten
Telefon: 90634160
E-post: turid.krizak@verdal.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Ledig fastlegehjemmel
Arbeidssted
Verdalsklinikken AS
Rådhusgata 4
7650 Verdal
Søk på stillingen