Kort om arbeidsgiver
Legevakten er åpen hele døgnet for Sandnes og Gjesdal kommune sine innbyggere. Fram til 1. Juni 2022 er Sandnes legevakt også legevakt for innbyggere i Klepp og Time fra kl. 23-08 og  besvarer legevakttelefonen for Klepp og Time på dagtid.
Legevakten er bemannet med sykepleiere og leger hele døgnet. Legevakten har fast ansatt lege på dagtid. Fastleger fra Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time deltar i vakt. Legevakten er samlokalisert med Jæren Ø-hjelp og ambulansetjenesten. Psykososialt kriseteam er også organisert i legevakten.
Legevakten skal gi medisinsk hjelp ved akutt sykdom, eller alvorlig forverring av sykdom, skader som trenger akutt hjelp, pusteproblemer, brystsmerter, alvorlig psykisk sykdom og lignende. Legevakten arbeider i nært samarbeid med AMK og er en del av nødnettet.
Legevakten har velutstyrt legevaktbil som blir brukt på oppdrag som for eksempel sykebesøk. Lege og sykepleier kjører ut sammen. Ved akuttoppdrag rykker lege ut sammen med ambulanse.
Sandnes legevakt ønsker å tilsette spesialist i allmennmedisin som overlege i avdelingen.   Tiltredelse 1. August 2022


Arbeidsoppgaver
Overlegen vil ha det overordnede medisinsk faglige ansvaret i avdelingen.  Overlegen vil samarbeide tett med kommuneoverlege og legevaktsjef. Systemer og prosedyrer, oppfølging av nye leger, klagebehandling og rådgiving vil bli hovedoppgaver. Stillingen innehar også pasientbehandlende arbeid og tverrfaglig samarbeid.

Overlegen vil delta i vaktplan som fastleger ellers i kommunen.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Vaktkompetanse i legevakt.
 • Godkjent politiattest må fremlegges før oppstart.
Personlige egenskaper
 • Kunne prioritere og ta beslutninger.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Fleksibel og løsningsorientert. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Fleksibelt og løsningsorientert stillingsforhold
 • Spennende og variert arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale.
 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Gudrun Riska Thorsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 51607730
Arbeidssted
Brannstasjonsveien 2
4312 SANDNES