Kort om arbeidsgiver
Hattfjelldal kommune har ledig to vikariater i 100% stillinger som LIS 3 eller ALIS –lege for snarlig tiltredelse. Det ene vikariatet er fom 01.02.2022 tom 01.03.2023 med muligheter for forlengelse, og det andre vikariatet er ledig fom 01.02.2022 tom 31.08.2023.
 
Generell informasjon:
 • Listetak på 500 innbyggere, men kollegial fraværsdekning
 • Spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Godt utstyrt legekontor med bla. spirometri, 24 timers BT måling, holter, ultralyd mv.
 • CGM-journalsystem
 • Stabile helsesekretærer og sykepleier med høy kompetanse
 • Legekontoret er et veldrevet kontor, og er en del av enhet for helsetjenester.
 • I enhet for helsetjenester arbeider også helsesykepleier, jordmor, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent.
 • Kontoret har LIS 1 leger, og tar imot legestudenter stadium III
 • Kommuneoverlegen har godkjent veiledningskompetanse for spesialitet i allmennmedisin
 • Interkommunalt vaktsamarbeid med nabokommunen Grane
 • Ambulanse er stasjonert i kommunen
 • Enhet for helsetjenester er et veldrevet kontor
 
Arbeidsoppgaver:
 • Kurativ virksomhet
 • Sykehjemslege, utgjør ca. ½ dag pr. uke
 • Pålagt deltagelse i 6-8 delt legevakt
 • Delta i veiledning av turnusleger og studenter
 
Kvalifikasjoner:
Vi søker en spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin
 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Må ha godkjent LIS 1-tjeneste
 • Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode kunnskaper i norsk alternativt skandinaviske språk, både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Førerkort klasse B
 
Vi tilbyr:
 • Fast lønn etter avtale
 • 2 ekstra uker betalt fritid pr. år
 • Bakvakt
 • Utdanningsplan
 • Takst 15 x 2
 • Næringsdrivende under vakt
 • Pensjonsordning i KLP
 • Spesialistutdanning innen allmennmedisin
 • Behjelpelig med bolig
 • Dekning av flyttegodtgjørelse
 • Et godt arbeidsmiljø
 
Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.
 
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.
 
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
 
For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no. På vår hjemmeside finner du også en film m.m.
 
Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til kommuneoverlege Britt B. Petersen på tlf. 75 18 48 70 eller på e-post: britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.kommune.no.
 
Søknad med cv enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8692 Hattfjelldal innen 30.01.2022
 
Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Hattfjelldal kommune
Kontaktperson
Navn: Britt B. Petersen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 75 18 48 70
E-post: britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no
Arbeidssted
,
8692 HATTFJELLDAL
Søk på stillingen