Vi søker en dyktig og faglig engasjert psykiater!

Vi har ledig fast 100 % stilling for overlege - spesialist i psykiatri på Allmennpsykiatrisk poliklinikk B i Jerikoveien 28A i Oslo.  Her er vi et godt fagmiljø som jobber med utredning og behandling av mennesker med et stort spenn av psykiske lidelser. Vi kan tilby spennende oppgaver, et svært hyggelig arbeidsmiljø, faglige utfordringer- og utviklingsmuligheter.  

Poliklinikken har en høy andel spesialister og det arbeides tverrfaglig. Seksjonen har to overlegestillinger og en stilling for LIS, i tillegg til psykologerspesialister, psykologer, samt sosionom. Klinikken har god kompetanse på både dynamisk rettet og kognitiv psykoterapi, behandling av traumelidelser og behandling av pasienter med minoritetsbakgrunn. Seksjonen har eget gruppetilbud til kvinner med traumelidelse. DPS Groruddalen er godkjent fordypningstjeneste for LIS i tverrkulturell psykiatri. Klinikkens sosionom kan bistå i sosialfaglig arbeid. Vi har også IPS-konsulent fra NAV tilknyttet seksjonen.

DPS Groruddalen utfører spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 8 polikliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnavdeling på Skytta. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • Medisinskfaglige vurderinger og psykofarmakologisk behandling
 • Samarbeid med helsepersonell internt og eksternt
 • Veiledning av LIS
 • Deltakelse i poliklinikkens møter
 • Være faglig ressursperson for seksjonen og for seksjonsleder
 • Veiledning til fastleger
 • Deltagelse i bakvaktordning ved lokalt akutteam
 • Deltagelse i inntaksteam

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialiseringen vil også kunne komme med i betraktning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten, gjerne allmenpoliklinikk
 • Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Må ha norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Faglig engasjert 
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Tydelig, effektiv og strukturert
 • Høy arbeidskapasitet 

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Mulighet for faglig utvikling og tilrettelegging for spesialistpermisjon 
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Faste legemøter for leger ved DPS'et
 • Beliggenhet i Oslo, enkel adkomst med offentlig transport eller bil
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Karen Meek Degerud
Tittel: Seksjonsleder/ psykologspesialist
Telefon: 23141900
E-post: kade@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Groruddalen, Almenpsykiatrisk poliklinikk B
Jerikoveien 28A
1067 Oslo