Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 187 fastleger i Trondheim.

Ved Medisyd medisinske senter er det en ledig hjemmel som fastlege fra 1. april 2022. En av legene slutter ved legesenteret. Hjemmelen har for tiden et listetak på 1000 innbyggere. Ny lege har mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Hjemmelen har en veldrevet praksis med variert pasientgrunnlag. 

Medisyd legesenter er et veldrevet 7-legesenter som holder til på Tiller. De har ØNH-lege og audiograf  samt diabetessykepleier knyttet til seg. Senteret ligger ved Tonstadkrysset på Tiller, nært City Syd og 3T,  med nær tilgang til kollektivtransport. Senteret er nyoppusset og praktisk utformet, med godt utstyrt laboratorium, flere undersøkelsesrom og stort pauserom/møterom med IT-løsninger. Arbeidsmiljøet er godt og helsesekretærene dyktige og erfarne. Det er månedlige personalmøter og ukentlige legemøter. SystemX benyttes som journalsystem.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. april 2022. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelshaver Ivar Jørum, mobil 907 43 517 eller kontaktperson Per Schrøder, mobil 415 17 335.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Arbeidssted
Vestre Rosten 79
7075 TILLER