Bildediagnostikk Elverum-Hamar utlyser to faste stillinger for lege i spesialisering innen radiologi.

Stillingene er ledig f.o.m. 10.01.2022. Oppstart kan avtales nærmere. Ta kontakt for spørsmål.

Divisjon Elverum-Hamar har én felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget.

Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Seksjon for nukleærmedisin er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og (pågående innkjøp av) PET CT. Det utføres årlig ca. 100 000 undersøkelser.

Det er også eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har 18 overleger og 9 LIS.

LIS har 9-delt vakt, med aktiv tilstedevakt på Hamar sykehus med ansvar for begge lokalisasjonene. Det er stedlig bakvaktsordning for overleger på begge lokalisasjoner.

Stillingen innebærer arbeid på begge geografiske lokasjoner, det vil si arbeid både på Hamar og Elverum. LIS får ta del i arbeidet på alle modaliteter. Vi legger stor vekt på god opplæring og veiledning i hele bredden av radiologifaget. Tidligere erfaring innen radiologi vil være et fortrinn.

Hvis det som følge av ansettelsen blir ledige stillinger, vil tilsetting i disse bli foretatt av den søkermasse som foreligger. Kandidater uten radiologisk erfaring vil da være aktuelle til vikariat og nødvendig opplæring vil bli gitt.   

Arbeidsoppgaver

 • Granskning av bilder fra ulike modaliteter; CT, røntgen, ultralyd og MR
 • Utførelse av ultralyd- og intervensjonsprosedyrer
 • Avholde tverrfaglige møter og demonstrasjoner for kliniske avdelinger 
 • Det forutsettes deltakelse i felles LIS-vakt og undervisning
 • Videreutvikling og revisjon av fagprosedyrer 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Fullført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig 
 • Gode medisinske fagkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode  kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God lærings- og arbeidskapasitet 
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Positiv 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Utdanning i henhold til læringsmålene innen spesialiteten radiologi 
 • Deltagelse i de for utdanningen nødvendige kurs
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Rut Heidi Haande
Tittel: Konst. avdelingssjef
Telefon: 93255444
Arbeidssted
Bildediagnostikk, Elverum-Hamar
Skolegata 32
2318 Hamar