Kort om arbeidsgiver

Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Helse Stavanger søker bedriftslege i 50% stilling, som trives med å jobbe systematisk og har interesse for arbeidshelse.

Stillingen inngår i et tverrfaglig team på ti personer, og sammen med våre kollegaer vil du være med å utvikle våre tjenester videre. Hos oss vil du få interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet for faglig og personlig utvikling.

Helse Stavanger BHT er en egenordning og jobber i tråd med arbeidstilsynets godkjenningsordning. Vi leverer tjenester til hele helseforetaket med nesten 8000 medarbeidere. Stillingen har overordnet ansvar for medisinskfaglige vurderinger knyttet til bedriftshelsetjenesten,  og arbeider i henhold til aktuelle lover og forskrifter, samt interne prosedyrer. Arbeidet varierer mellom å ha selvstendige oppgaver med stor handlefrihet, til å samarbeide med alle i teamet om ulike oppgaver og gjennomføre planlagte aktiviteter internt og i foretaket forøvrig.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

Bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår ledere, ansatte, verneombud og AMU i deres arbeidsmiljøarbeid, og hovedfokus skal være på forebyggende arbeid

Hovedoppgaver/ ansvarsområder for bedriftslege:

 • Rådgivning og bistand i spørsmål vedrørende arbeidsmedisin og risikoforhold
 • Bidra til kompetanseheving innen fagfeltet arbeidsmedisin internt i BHT, samt undervise i aktuelle tema for ansatte, ledere og verneombud
 • Gjennomføre målrettede arbeidsmedisinske konsultasjoner basert på eksponeringer i arbeidsmiljøet
 • Ved behov henvise videre i behandlingsapparatet (evt i samarbeid med annet helsepersonell) og sende relevante meldinger til Arbeidstilsynet, NAV og andre
 • Rådgivning i forhold til arbeidsmedisinske funksjonsvurderinger, og oppfølging ved sykefravær
 • Rådgivning og bistand i rusforebyggende arbeid.
 • Følge med i utviklingen i det medisinske fagfeltet og bidra til at BHT oppfyller de krav som stilles til god medisinskfaglig standard
 • Ivareta kontakten med interne legespesialister i helseforetaket som BHT samarbeider med.
   
  Øvrige oppgaver:
 • Ha en generell kompetanse innen HMS og oppdatere seg faglig innen dette feltet
 • Deltakelse i relevante prosjekter
 • Bidra i strategisk planlegging
 • Deltakelse i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner for BHT sitt arbeid i de ulike enhetene i foretaket

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i arbeidsmedisin eller lege i spesialisering for å bli arbeidsmedisiner er ønskelig, men ikke et krav. For den rette kandidaten kan det tilrettelegges for gjennomføring av spesialisering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Er engasjert i arbeidsmedisin og ønsker å fremme det arbeidsmedisinske faget
 • Trives med å jobbe tverrfaglig/ i team
 • Har evne til å planlegge og jobbe selvstendig og systematisk
 • Trives med å undervise i noen sammenhenger.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et inspirerende arbeidsmiljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og ingen vaktbelastning
 • Varierte velferdstiltak som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Kjersti Heie
Tittel: Leder BHT/HMS
Telefon: 97129041
E-post: kjersti.heie@sus.no
Arbeidssted
Bedriftshelsetjenesten (BHT), Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen