Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand tilbyr fullt utdanningsløp i lungemedisin. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan, sistnevnte med plan for utvidelse til 14-delt. Avdelingen har høyt tempo, godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling. 

Vi har ledig:
1 x 100 % vikar stilling for lege i spesialisering 3, i spesialiteten lungemedisin. Varighet 1 år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 18.04.2022 evt. etter avtale.

Lungeseksjonen har 7 overlegehjemler. Velutstyrt lungeseksjon med stor poliklinisk aktivitet, mer enn 7000 polikliniske konsultasjoner/år, lungemedisinsk dagsenter med utredning og behandling av OSAS og LTMV, sengepost med 16 senger samt forskningsaktivitet. Seksjonen har en bred lungemedisinsk virksomhet inkludert utredning og behandling av lungekreft i nært samarbeid med Senter for Kreftbehandling, Kristiansand og OUS.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Søker må ha norsk autorisasjon og godkjent LiS1-tjeneste, og må beherske norsk på høyt nivå, skriftlig og muntlig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Generell lungemedisin
  • Deltagelse i avdelingens vaktordning.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

  • Gode evner til å arbeide på tvers av fagområder og yrkesgrupper.

Vi tilbyr

  • Faglig og sosialt godt miljø med engasjerte kolleger.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Guri Hoven
Tittel: Seksjonsleder lungeseksjonen
Telefon: 38 07 33 15
Navn: Rita Helleren
Tittel: Seksjonsleder infeksjonen
Telefon: 38 03 84 13
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lungeseksjonen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen