Kort om arbeidsgiver
Har du lyst på en spennende, interessant og variert jobb i en passe stor og oversiktlig kommune? Vil du være med i oppstarten av etableringen av et nytt kommunalt legekontor, samtidig som du får den første tiden ved et legekontor som er etablert?  Da kan dette være jobben for deg!

Gjerdrum kommune har ledig en nyopprettet 100% fast stilling som kommunal lege. Stillingen er fastlønnet og vil innebære både fastlegevirksomhet og kommunale allmennlegeoppgaver. I tråd med plan for legetjenester 2021-2025  planlegger kommunen etablering av et nytt kommunalt legekontor. Hjemmelen vil få sitt virke der når dette legekontoret er etablert.

Fastlegevirksomheten vil være midlertidig plassert ved Gjerdrum legesenter, i påvente av etableringen av nytt kommunalt legekontor. Det vil bli opprettet en null-liste med 500 pasienter ved oppstart. Stillingen vil ved oppstart være kombinert med sykehjemslegefunksjon i 50 % stilling. Listetak og kommunale allmennlegeoppgaver kan endres utfra kommunens behov.

Kommunen jobber for å legge til rette for ALIS-stillinger, og ønsker å imøtekomme alle krav under ny spesialiseringsordning, inkludert utdanningsplan, veiledning og tid til veiledningsgruppe, kurs og sykehustjeneste.  


Arbeidsoppgaver
Fastlegevirksomheten vil i oppstarten være midlertidig plassert ved Gjerdrum legesenter. Legesenteret består av sju fastleger, som alle er spesialister i allmennmedisin. Legesenteret er lokalisert i samme bygg som sykehjemmet, i velutstyrte lokaler på Ask. Lokalene var delvis nyoppusset i 2018.Kontoret er tilknyttet Norsk Helsenett, og det benyttes CGM journalsystem. Det er mulighet for e-konsultasjon, e-kontakt, resept- og timebestillinger på nett. Legesenteret holder høy faglig standard og har godt kvalifiserte og erfarne hjelpepersonell. Daglegevakten er lokalisert ved legesenteret, som alle legene deltar i. Kommunens legevakt utenom fastlegenes åpningstid er lokalisert ved Jessheim interkommunale legevakt. Legevakt, som en del av stillingen og påkrevd i spesialiseringsløpet, vil bli definert etter nærmere avtale.

Oppgavene ved sykehjemmet omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende. Det er tett samarbeid med dyktig og engasjert helsepersonell på avdelingene. Det er varierte og interessante utfordringer i pasientarbeidet. I tillegg vil legen bidra i internundervisning, fagutviklingen og systemarbeid på sykehjemmet. Fagsystemet Cosdoc benyttes som elektronisk pasientjournal.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen 
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett og godkjent turnustjeneste eller LIS1 i hht helsepersonellregisteret
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin eller være under videreutdanning i allmennmedisin 
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, og god språkforståelse 
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen  vil bli vektlagt 
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Personlig egnethet vektlegges 
Personlige egenskaper
 • Interesse for og ønsker å jobbe med ulike allmennmedisinske fagområder
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Meget gode samarbeidsevner
 • Fleksibel i forhold til hva som er kommunens behov
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • God klinisk vurderingsevne 
 • Interesse for utvikling 
 • Ønske om å veilede andre
Vi tilbyr
 • Fast ansettelse med lønn etter avtale 
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin og veiledning ved behov
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger
 • Faglig utvikling mulighet for nødvendige kurs
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Gjerdrum kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Kopier av attester og vitnemål må lastes opp digitalt med søknaden. I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Gjerdrum kommune
Kontaktperson
Navn: Jorunn Karterud Arnø
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 66 10 60 64 / 902 13 233
E-post: jka@gjerdrum.kommune.no
Arbeidssted
Nystuen 1
2022 GJERDRUM