Kort om arbeidsgiver
2 ledige fastlegehjemler og et vikariat i 9 mnd. i Sandefjord kommune.
 
Om kommunen
Sandefjord kommune har 56 fastleger fordelt på 14 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.

Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, godt utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.

Økonomisk støtte:
Hvis du ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin, så vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen er behjelpelig med å skaffe veileder. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Du vil også få økonomisk støtte til kurs, veileder med veiledning og fravær fra praksis.

Sandefjord kommune har nå vedtatt følgende tiltak for fastlegeordningen:
-        Ved kjøp av praksis gir kommunen inntil 300 000 i etableringstilskudd.
-        Kommunal praksiskompensasjon (2.741 kr) for fravær ved egen- eller barns sykdom på inntil 10 dager pr. år.
-        Forsterket basistilskudd
-        Styrking av overlegeressurs og rådgiver med ansvar for fastlegeordningen
-        2 kommunale stillinger ved Sandefjord legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene

Legene Nord i flotte Sandefjord Helsepark: 
Legesenteret er en velrennomert og velfungerende 6-legepraksis hvor alt ligger til rette for god trivsel fra dag én. 

Vi er stolte av å ha rekruttert 2 nye leger det siste året.
 • Flott liste med 800 pasienter.
 • Gode økonomiske betingelser med ekstra bidrag fra Sandefjord Kommune
 • Topp moderne og tverrfaglig senter med apotek, røntgen, gynekolog, øyekirurgi, barnelege, fysioterapi osv.
 • Døren står åpen for rådgivning hos kollegaer
 • 6 -legepraksis med god kombinasjon mellom unge- og riktig erfarne leger.
 • Godt organisert med daglig leder 
 • CGM journalsystem
 • Godt sosialt miljø med sommerbord, julebord og vinlotteri
 • Takterrasse, stor parkering og elbil-ladere
 • Sentralt plassert med gangavstand til buss og togbane
 • Legesenteret er topputstyrt med EKG, spirometri, 24 t- hjerterytme, UL- apparat. osv.
 • Felles driverselskap. Legene står fritt til å velge sin egen driftsform.
 • Hyggelig felleslunsjer og livlig medisinsk  miljø
For mer informasjon ta kontakt med Ragnhild Gravdal tlf. 92088051

Velkommen til en flott arbeidsplass!
 

Andebu legesenter:
Andebu legesenter ligger i tettstedet Andebu, 25 km. nord for Sandefjord bysentrum, 20 minutter med bil fra Sandefjord og  Tønsberg sentrum. Andebu legesenter består av en 4-legepraksis samt turnuslege. Legekontoret har dyktige og stabile medarbeidere i ulike aldre og som utfyller hverandre meget godt, til sammen 1,3 årsverk helsesekretærer. Nåværende hjemmelsinnehaver har stått i stillingen siden 2008
 • 1200 listepasienter.
 • De tre andre listene er på 1800, 700 og 750 pasienter.
 • Andebu legesenter er organisert som et utgifts AS som står for fellesutgifter og husleie. Lokalene er eid av sandefjord kommune.
 • Det fortsettes av ny hjemmelsinnhaver trer inn i Andebu legesenter AS ved kjøp av hjemmel.
 • Fastlegene er spesialister i allmennmedisin.
 • Det benyttes CGM journalsystem, besøkslegen pasientkontaktflate og Convine betalingsautomat.
 • Legesenteret er godt utstyrt med EKG, spirometri og de vanlige laboratoriehurtigtestene.
 Kontaktperson: hjemmelsinnhaver Stig Opdøhl tlf 41223405
 Velkommen til en flott arbeidsplass!
 


For stillingene generelt gjelder:
 • Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke.
 • Deltakelse i kommunal legevakt.
 • Søker bør være ferdig med LIS 1.
 • Svært gode norsk-kunnskaper.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 
Vikariat i fastlegepraksis ved Gleditscgården legesenter.
Vi har behov for vikar i Gro Tove Hem Johnsens praksis ved Gleditshgården legesenter.
 • Sentral beliggenhet midt i Sandefjord sentrum
 • Fantastisk godt arbeidsmiljø med gode muligheter for veiledning og supervisjon ved behov
 • 5-legepraksis med erfarne kolleger, alle spesialister i allmennmedisin
 • Særdeles dyktige helsesekretærer
 • Velorganisert diabetesklinikk i legesenteret
 • God organisering av daglig drift
 • Mulighet for kontordag, eventuelt med hjemmekontor
 • Infodoc journalsystem. Convene betalingssystem
 • Legesenteret er velutstyrt med EKG, spirometri, 24 t BT, og vanlige laboratoriehurtigtester
 • Næringsdrift med gode inntjeningsmuligheter. Betingelser etter avtale.
 • Vikariatet legges ut for 9 måneder, med mulighet for forlengelse og eventuelt overtakelse
 • Pasientliste med 900 pasienter
 Kontaktperson: Gro Tove Hem Johnsen tlf. 91690376.
 
For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen kontakt:
Seksjonsleder Sandefjord medisinske senter Eli Hansen tlf. 97648411 eller hjemmelsinnehavere Opdøhl og Gravdal.
 
Er dette en stilling å flytte til?
Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Eli Hansen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 976 48 411
E-post: eli.hansen@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
,
3202 SANDEFJORD