Kort om arbeidsgiver
Vi søker fastlege og fastlegevikar til 100% stillinger - Lyngdal legesenter

Lyngdal kommune overtar driften av legesenteret fra og med 1.1.2021. Kommunen stiller med kontor, utstyr, hjelpepersonell mv i ref. ASA 4310 pkt 8.2. Legene er selvstendig næringsdrivende, beholder basistilskuddet og betaler kr. 65 pr. pasient pr. mnd. til kommunen.

Vi har følgende ledige stillinger:
  • Fastlege fra 01.01.2022. Listelengden er på 800 pasienter (8.2 avtale)
  • Fastlegevikar fra 01.01.2022 – 25.08.2023. Listelengden er på 700-1000 pasienter (8.2 avtale, med mulighet for kortere varighet etter avtale)
Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.
Kvalifikasjoner:
  • Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste.
  • Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå minimum C1 (Bergenstesten).
  • At søker er spesialist i allmennmedisin/har påbegynt slik spesialisering er en fordel.
  • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Til legehjemmelen er det tillagt:
  • Deltagelse i interkommunal legevakt lokalisert til Flekkefjord sykehus
Det hviler goodwill til fastlegehjemlen. Det forutsettes derfor enighet med nåværende fastlege ved senteret om økonomiske vilkår jf. ASA 4310 punkt. 5.6.
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Det legges ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Spørsmål om hjemmelen kan rettes til Lyngdal legesenter ved daglig leder Linn Viken Haddeland, tlf. 38 34 04 40, e-post linn.viken.haddeland@lyngdallegesenter.nhn.no eller virksomhetsleder servicesenter helse og velferd Ljiljana Loncar, tlf. 41 46 83 45 e-post, Ljiljana.Loncar@lyngdal.kommune.no

Ta gjerne kontakt og velkommen som søker.
Søknadsfrist: 16.01.2022
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ljiljana Loncar
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 41468345
E-post: Ljiljana.Loncar@lyngdal.kommune.no
Navn: Linn Viken Haddeland
Tittel: Daglig leder
Telefon: 38 34 04 40
E-post: linn.viken.haddeland@lyngdallegesenter.nhn.no
Arbeidssted
Lyngdal legesenter
Alleen 16
4580 LYNGDAL
Søk på stillingen