Kort om arbeidsgiver
Sørlandet sykehus Arendal (SSA) søker etter ny avdelingssjef for sin kirurgiske avdeling.  
Sykehuset i Arendal er en del av Sørlandet sykehus HF som også har sykehus i Flekkefjord og Kristiansand. De tre somatiske klinikkene har stedlig ledelse, og somatisk klinikk i Arendal har avdelinger for kirurgi, medisin, ortopedi, pediatri, øye og gyn-/føde. Sykepleietjenesten, anestesi/intensiv/operasjon og merkantil tjeneste er organisert som egne tverrgående avdelinger. Klinikken har delregional funksjon for PCI behandling og foretakets øyeavdeling ligger i Arendal. Sykehuset i Arendal er kategorisert som stort akuttsykehus med traumemottak.

Kirurgisk avdeling har seksjoner for gastrokirurgi, urologi og plastikkirurgi. Plastikkirurgien dekker fagfeltet for hele Sørlandet sykehus og avdelingen har hatt operasjonsrobot siden 2012. 

Kirurgisk avdeling er avdeling for legestillinger (45 årsverk i 2021) mens sengeposter, poliklinikker og merkantile tjenester er organisert i andre avdelinger i samme klinikk. Det er en sentral oppgave å samarbeide med respektive avdelingssjefer for å sikre gode pasientforløp. Utdanningsansvar for leger er også sentralt i avdelingssjefens ansvarsområde.

Avdelingssjefen rapporterer til lokal klinikkdirektør og inngår i klinikkens lederteam.
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Ledere ved Sørlandet sykehus skal utøve ledelse i tråd med sykehusets sitt verdigrunnlag, planer for foretaket, gjeldende lover og forskrifter samt øvrige styrende dokumenter.
 • Avdelingssjef har helhetlig lederansvar for fag, pasientsikkerhet og kvalitet, personal, drift og økonomi i egen avdeling, samt samarbeid og samhandling internt og eksternt.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært etter lege med relevant faglig bakgrunn. Andre søkere vil likevel bli vurdert.
 • Interesse for ledelse er en forutsetning og erfaring/lederutdanning vektlegges.  
 • Kompetanse innen forskning og/eller utdanning vil vektlegges.
 • En god forståelse for økonomi, eller ønske om å tilegne seg dette, samt fokus på god drift forutsettes.
 • Vår nye avdelingssjef må være omstillingsdyktig og ha evne til å initiere og lede omstillingsprosesser som gir en faglig og driftsmessig videreutvikling av kirurgisk avdeling.
Personlige egenskaper
 • Gode evner til samarbeid, med de andre avdelingssjefene, fagmiljøene og tillitsvalgte.
 • Vilje, og evne, til å styre virksomheten og til å skape samhold og godt arbeidsmiljø for kunnskapsmedarbeidere med høye krav.
 • Evne til å styrke det faglig samarbeid på tvers i foretaket.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale og offentlig pensjon.
 • Klinisk arbeid kan avtales i den grad dette er forenlig med stillingens hovedoppgave.
 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø. 
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Geir Rørbakken
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 994 98 687
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Søk på stillingen