Kort om arbeidsgiver

Nevroseksjon er en del av Medisinsk klinikk og har 21 senger, hvorav 10 er tilknyttet egen slagenhet. Seksjonen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for hele Vestfold fylke. Seksjonen har 9 - delt bakvakt for overleger og 9-delt tilstedevakt for LIS. LIS deltar i postarbeid. drift av dagenhet og i poliklinisk virksomhet etter kompetanse.
Nevroseksjon er gruppe II avdeling for spesialistutdanning i nevrologi. Årlige innlegges over 2700 pasienter, hovedsakelig tiltrengende akutt omsorg. Dagenheten behandler 1300 pasienter og poliklinikken har ca. 8000 konsultasjoner årlig. Det føres også høy aktiv tilsynsvirksomhet på øvrige avdelinger på sykehuset. Seksjonen har moderne utstyr for ultralyd halskar, EEG, nevrografi og kontroll av DBS.

Det er ledig LIS-vikariat fra 01.02.2022, eller etter avtale - 31.08.2022, med mulighet for forlengelse. 

Søkerne bes om å legge ved Legeforeningens "Søknadsblankett legestillinger". 

Kvalifikasjoner

 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Relevant erfaring fra lønnet arbeid som lege, gjerne innen nevrologi
 • Gjennomført norsk turnustjeneste (LIS 1)
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge 
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt
 • Pasientorientert, hyggelig og gode samarbeidsevner
 • Trives med, og mestrer godt selvstendig arbeid og høyt tempo
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk (muntlig og skriftlig) for forsvarlig yrkesutførelse 

Vi tilbyr

 •  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

  Vi ber alle søkerne vedlegge dokumentasjon for utdanning, attester på arbeidserfaring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Kennet Idland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33342000
E-post: kennet.idland@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg