Avd. for psykose og rehabilitering består av tre spesialposter (med totalt 38 sengeplasser), tre ambulante rehabiliteringsteam, habiliteringstjenesten og Treningsklinikken. De tre sengepostene og ambulante teamene tilbyr spesialisert behandling i hovedsak for pasienter med psykoseproblematikk. Sengepostene ligger på Østmarkneset, Lade. 

 • Avdelingen har som mål å være et sterkt faglig nav for psykosebehandling.
 • Nyoppusset bygg felles for alle behandlere som jobber med psykoselidelser er anslått ferdigstilt i løpet av sommeren 2022. 
 • Avdelingen planlegger organisering av nye tilbud for pasienter med psykoselidelser; sikkerhetspoliklinikk, enfamiliegruppe, TOPS-team og depot/dagpoliklinikk.

Spesialpost 3 ligger under avdeling for psykose og rehabilitering, og har 11 døgnplasser. Det er hovedsakelig en post for utredning og behandling av psykoselidelser hos unge voksne. Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA) har 3 døgnplasser i en integrert enhet i posten hvor det tilbys utredning og behandling av inntil 3 pasienter med utviklingshemming og komorbid alvorlig psykisk lidelse.

RPUA er integrert som en egen del av Spesialpost 3, noe som gjør at de som ansettes får muligheten til å være en del av et kompetansemiljø innenfor psykosebehandling, som i de nærmeste årene vil få tilknyttet flere spennende oppgaver.

Avd. for psykose og rehabilitering søker etter:

OVERLEGE I PSYKIATRI - 100 % fast stilling ledig fra 15.03.22, for tiden ved Spesialpost 3.

Stillingen er primært knyttet til sengepostene på Avd. for psykose og rehabilitering, og overlegen vil bli ansatt der. Spesialpost 3 utreder og behandler pasienter med mistenkt psykoseproblematikk med behov for tett oppfølging eller rammer i form av lukket post. 

Man kan bli pålagt arbeid ved annen enhet i Klinikk Psykisk helsevern, innenfor det generelle avtaleverket. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av primært pasienter med psykoselidelser i ulike faser av sykdommen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege. Spesialistgodkjenning innen voksenpsykiatri.
 • Relevant klinisk erfaring, spesielt innenfor psykosebehandling.
 • Det kreves at søkere behersker norsk godt både muntlig og skriftlig.
 • LIS3 som snart er ferdig spesialist oppfordres også til å søke.

Personlige egenskaper

 • Vi legger vekt på faglig engasjement og evnen til målrettet arbeid, samarbeidsevne, selvstendighet, fleksibilitet, evne til å motivere, trives med å jobbe i et tverrfaglig team og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Vi ønsker engasjerte medarbeidere velkommen til et stimulerende og engasjert fagmiljø hvor vi også tilbyr forskningsutdanning og veiledning. 
 • Lønn ihht. gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).

Noe reising må påregnes!

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Mette Elise Tunset
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 45865850
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk helsevern - Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet, Avd. for psykose og rehabilitering
Østmarkveien 41
7040 Trondheim
Søk på stillingen