Kort om arbeidsgiver

BUP Kongsvinger (poliklinikk i Avdeling psykisk helsevern for barn og unge) søker lege i spesialisering i 100 % stilling.

Stillingen er en rotasjonsstilling i Ahus. Poliklinikken har 3 behandlingsteam og ett kontorfaglig team, totalt 34 ansatte. Fra tidligere har poliklinikken 3 overleger og 1 lege i spesialisering.

Vi foretar undersøkelser, og gir råd og behandlingstilbud til barn og ungdom og deres familier i alderen 0-18 år med psykiske vansker tilhørende kommunene i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal og Nes.

Vi er en poliklinikk i stadig utvikling som legger vekt på å kunne tilby et bredt spekter av ulike behandlingsmetoder, og vi har blant annet både DBT- og TF-CBT terapeuter.

Arbeidsoppgaver

 • Foreta kartlegging, utredning og vurderinger
 • Individualterapi
 • Familieterapi
 • Foreldreveiledning
 • Rådgiver/veileder ut til kommunene
 • Delta i intern og ekstern undervisning/veiledning

Kvalifikasjoner

 • Medisin
 • Autorisasjon som lege
 • Erfaring med arbeid med barn og unge vil bli tillagt stor vekt
 • Erfaring fra arbeid i poliklinikk innen psykisk helsevern eller tilsvarende pasientbehandling
 • Ønskelig med interesse for eller erfaring med behandling av spiseforstyrrelser og traumer 
 • Tidligere praksis/erfaring og personlig egnethet vil tillegges stor vekt 

Personlige egenskaper

 • Innstilt på å jobbe i tverrfaglige team
 • Fordel med erfaring fra arbeid med familier og barn og unge
 • Bekle rollen som spesialist i møte med kommunal tjeneste inklusiv fastlegene
 • Er fleksibel og har vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå
 • Ta ansvar og kunne arbeide selvstendig
 • Det er en fordel med testkompetanse, men ikke noe krav da opplæring vil bli gitt 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Interessant og variert arbeid i psykisk helsevern
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Veiledning og spesialisering 
 • Engasjert og aktivt fagmiljø
 • Gratis ansattparkering 
 • Lading av elbil 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, treningsaktiviteter og kulturtilbud. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Ansettelse etter nærmere avtale
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Bjerkeli Nohlin
Tittel: Overlege
Telefon: 62887450
E-post: camilla.bjerkeli.nohlin@ahus.no
Navn: Mona Elice Rudshaug
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48219577
E-post: mona.elice.rudshaug@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdoms psykiatrisk poliklinikk Kongsvinger
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger