Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling er en stor avdeling med sterke fagmiljøer innen alle indremedisinske fag. Vi er lokalsykehus fra ca. 170 000 mennesker og har områdefunksjoner for ca. 500 000 mennesker i Vestre Vikens opptaksområde. 

Vi har 105 senger fordelt på 4 sengeavdelinger og 6 overvåkningsplasser ved medisinsk intensiv. LIS 1/2/3 dekker allsidig akuttfunksjon på døgnbasis. LIS 2/3 er organisert i to vaktlag; forvakt og mellomvakt. Avdelingen har egne bakvaktslag i akuttmottaket, kardiologi, nefrologi, endoskopisk vakt og generell indremedisinsk vakt.  

Medisinsk avdeling har en ny etablert enhet for forskning som skal bidra med ny, original og innovativ medisinsk kunnskap til det internasjonale akademi, belyse uløste kliniske utfordringer som har og kan få betydning for store pasientgrupper innenfor avdelingens fagområder. Enheten skal bidra med kompetanse innen planlegging og gjennomføring av både observasjonsstudier og kliniske behandlingsstudier inkludert legemiddelstudier.

Innen endokrinologi dekkes oppfølging av gravide med diabetes sent i svangerskapet som områdefunksjon, mens "spesiell" endokrinologi dekker kommunene i tidligere Buskerud og nærliggende kommuner i Vestfold og Oppland, til sammen 310 000 innbyggere. 

Døgnpasienter behandles ved sengepost for endokrinologi og nyresykdommer, hematologi og infeksjon, og ved medisinsk intensiv ved behov. Medisinsk dagenhet gjennomfører endokrinologiske tester og koordinerer kontroll- og utretningsforløp. Dagtid hverdager klinisk arbeid ved endokrinologisk poliklinikk. Endokrinologisk seksjon har et velfungerende samarbeid med sykehusets mamma-/endokrinkirurgiske seksjon, øyeavdeling, nukleær medisinske avdeling og føde/barsel avdeling. Ved Medisinsk Poliklinisk Senter er det etablert egen sykepleierpoliklinikk for diabetesoppfølging. 

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, isotoplaboratorium og røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT og MR modaliteter samt eget patologisk laboratorium. 

Vi har ledig vikariat på 6 måneder med mulighet for forlengelse!

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i avdelingens 14-delte generelle indremedisinske bakvaktsordning.  Avdelingen har i dag tre overlegestillinger i endokrinologi samt 1 LIS-3 endokrinologi utdannings stilling.

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i endokrinologi og indremedisin. Søkere med kort tid igjen til spesialiteten oppfordres også til å søke
  • Klinisk kompetanse og erfaring innen fagområdet vektlegges
  • Behersker norsk både muntlig og skriftlig på høyt nivå
  • Søkere med akademisk erfaring og interesse oppfordres til å søke.   

Personlige egenskaper

  • Vi ønsker søker med gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr

Drammen sykehus har gode kommunikasjoner til Oslo og hovedstadsområdet.
Ønskelig med snarlig tiltredelse. Arbeidstid og lønn etter avtale. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Stina Therese Sollid
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 93496216
Navn: Karianne Høstmark
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92269101
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Med leger Infeksjon, Hema, Endokrin DS, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen