Kort om arbeidsgiver
Bystranda legesenter får pr. 01.07.22 en ledig etablert fastlegehjemmel med et listetak pr dd. på inntil 1000 pasienter.

Bystranda legesenter:
 •  har 6 fastlegehjemler
 •  er opptatt av fagutvikling og har ukentlig fagmøte i legekollegiet, samt fast undervisning i forbindelse med månedlig personalmøte
 •  er tilknyttet Praksisnett; det nasjonale forskningsnettverket i allmennmedisin, gjennom avtale med Avdeling for Allmennmedisin, UiO.
 •  har flere spesialister i allmenn medisin med formell veilederkompetanse
 •  har fra 2021 undervisningsavtale for Modul 7 utplassering Medisin profesjons-studiet, UiO. Dvs medisinstudenter i praksis 2 x 6 uker høst og vårsemester.
 •  har LIS1 utdanning allmennmedisin.
 •  har 2 leger i vikariater i LIS3 utdanning.
 •  er et av tre legesentre i Kristiansand kommune som har startet opp Primærhelseteam. Dette er et pilotprosjekt finansiert av Helsedirektoratet; hos oss to sykepleiere   ansatt som del av drift på legesenteret.  https://www.helsedirektoratet.no
 •  fremleier lokale til kiropraktor og fysioterapeut
 •  mulighet for bruk av ultralyd apparat som diagnostisk verktøy i klinikken
 •  har gode rutiner for samarbeid internt i et mangfoldig fagmiljø med spesiell kompetanse innen migrasjonsmedisin og kronisk smerteproblematikk, dessuten en spesialist i allmennmedisin som også er spesialist i generell indremedisin. 


Bystranda legesenter ligger i Aquarama, i sentrum, like ved bystranda og er lett tilgjengelig for publikum med parkeringskjeller i underetasjen i samme bygg.

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin via egen LIS3-koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.

Vi søker om økonomisk støtte til spesialiseringsløpet, som beløper seg til inntil kr. 300.000,- årlig. Kommunen følger helsedirektoratets føringer og tilskuddsordninger. 

Tiltredelse etter avtale.

For utfyllende informasjon: https://bystrandalegesenter.no/
 

Arbeidsoppgaver
-Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
-Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
-Stillingen kan bli tillagt inntil 20% kommunal bistilling.
-Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16  vakter pr. lege pr år.

Kvalifikasjoner
-Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
-Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med lisens kan ikke søke.
-Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
-Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
-Krav om politiattest.

Personlige egenskaper
-Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
-Interesse for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
-Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
-Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
-Mulighet for faglig og personlig utvikling.
-Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
-Primærhelseteam
-Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS. 

Informasjon om søknad
Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.

Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Navn: Holgeir Skjeie
Tittel: Lege/senterleder
Telefon: 91608790
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bystranda legesenter
Østre Strandgate 76
4608 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen