Kort om arbeidsgiver
Alstad legesenter har fra juni 2022 ledig fastlegehjemmel med inntil 20 % kommunalt ansatt bi-stilling for selvstendig næringsdrivende lege. Det er også muligheter for ALIS (= allmennlege i spesialisering) å søke på hjemmelen.

Alstad Legesenter er en veletablert allmennlegepraksis bestående av 5 fastleger og 5 ansatte helsesekretærer. Legepraksisen er lokalisert på Alstad i Bodø og ble etablert i 1996. Senteret er nylig totaloppusset med lyse og romslige lokaler. Senteret har et godt arbeidsmiljø og legene har lav terskel for å bistå hverandre når det trengs. Det avholdes internundervisning hver fredag for å sikre et høyt faglig nivå. Hjemmelen er veldrevet, det har kun vært to leger ansatt i aktuell hjemmel siden oppstart av fastlegeordningen.

Det må påregnes overdragelsesgodtgjørelse til hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen for fastleger. 

Oppstart etter tildeling avtales med avtroppende lege. Det er ønskelig med oppstart 1. juni 2022

ALIS i Bodø kommune
Bodø kommune legger til rette for gode og helhetlige utdanningsforløp for ALIS. Det er mulig å gjøre hele spesialiseringen innad i kommunen inkludert tidligere «sykehusår».

I Bodø kommune ansettes lokal veileder i en 8% kommunal bi-stilling for å sikre regelmessig veiledning.

Det gis økonomisk kompensasjon for deltakelse på kurs og veiledning som er obligatorisk for spesialiseringen.

Arbeidsoppgaver:
 • Fastlege for per tiden 1050 listepasienter
 • Deltakelse i kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverket
 • Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke
 • Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger
   
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Spesialist i allmennmedisin, eller påbegynt spesialistutdanning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
   
Vi tilbyr
 • Forsterket basistilskudd med kr. 915 pr innbygger med virkning fra 1. april 2022
 • Mulighet for fastlønn inntil 6 måneder etter avtale.
 • Lønn etter næringsinntekt og i tillegg offentlige oppgaver med fast lønn
 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjon
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
Har du spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med hjemmelsinnehaver Henrik Loe ved spørsmål, da fortrinnsvis etter kl 1430.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian W. Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Henrik Loe
Tittel: Fastlege
Telefon: 98 60 99 65
E-post: henrikloe@gmail.com
Arbeidssted
Alstad legesenter
Trålveien 56
8013 BODØ