En av våre dyktige fastleger slutter, og vi har derfor en ledig fastlegehjemmel.  
Hjemmelen er ledig fra 01.03.22, eller tidligere etter avtale.  Fastlegehjemmelen har et listetak på 1200 pasienter. Praksisen drives som et aksjeselskap i et 2-legesenter. Kollega på kontoret har snart 4 års erfaring innen allmennmedisin. 
  
Legesenteret ligger i Halden sentrum. Legesenteret er bemannet med to flinke legesekretærer i 80% stilling hver. Lokalene består av romslig venterom, 2 legekontorer, kirurgirom samt eget stort laboratorium. Ved legekontoret utføres spirometri, 24 timers BT-måling og EKG. Legekontoret benytter Pridok journalsystem som er nettbasert og betalingssystem er integrert i journalsystem. 
  
Det er knyttet én dag på helsestasjon per uke til hjemmelen. Hjemmelen inngår for øvrig i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er i underkant av 1 dagberedskapsvakt hver måned. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 3 vakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter for den som ønsker det. 
 
 
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin 
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1  
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke 
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
  • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis  
 Vi kan tilby 
  • Halden kommune kan tilby rekrutteringstilskudd ved kjøp av hjemmelen. 
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. Vi kan tilby ALIS-tilskudd på inntil kr 300.000, årlig i inntil 4 år, som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering.  
  • Føles det utrygt å skulle kjøpe seg inn i en allmennpraksis? Halden kommune jobber for tiden med utarbeidelse av plan for legetjenester, og i den forbindelse er det flere rekrutteringstiltak som vil være aktuelle å innføre. Mer informasjon om dette kan fås under ev. intervju.   
Tilsettingsvilkår: 
Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Betingelser for overdragelse av praksis avtales direkte med hjemmelsinnehaver. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 2-3. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45 72 58 84
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Michele Barros Viana
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 96 51 86 19
E-post: drmbviana@gmail.com
Arbeidssted
Legene på Brygga
Skippergata 20
1767 HALDEN