Fra 01.03.2022 har vi ledig fast 100 % stilling for overlege ved Øye avdelingen i Sykehuset Innlandet HF. Stillingen er stasjonert i Elverum.

Avdelingen er i stadig utvikling og har flere interne prosesser som pågår i fht logistikk, ventetid og innovasjon.

Vi ønsker en engasjert overlege som vil bidra i avdelingen med faglig og entusiasme til det beste for vår pasientgruppe 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i poliklinikken i fbm elektive pasienter, samt postarbeid i fbm inneliggende pasienter.
 • Veiledning av LIS og teoretisk undervisning av kollegaer.
 • Vaktarbeid
 • Operasjoner avhengig av kompetanse.
 • Muligheter for kveldspoliklinikk 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i oftalmologi.
 • Søkeren må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

 • Evne til tverrfaglig samarbeid og helhetlig tenkning.
 • Strukturert, pålitelig og målbevisst.
 • Relasjonsskapende.
 • Vilje til å ta initiativ og ansvar.
 • Personlig egnethet vi bli vektlagt. 

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.  
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Lena Ovli
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 004795789242
E-post: lena.rommen.ovli@sykehuset-innlandet.no
Navn: Anders Sandbu Strand
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99305631
E-post: anders.sandbu.strand@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
ØYE POLIKLINIKK Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum