Kort om arbeidsgiver
Seksjon for lungesykdommer er organisert i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, og opptaksområdet tilsvarer tidligere Vestfold fylke med 245 000 innbyggere. Seksjon for lungesykdommer består av poliklinikk, laboratorier for respirasjonsfysiologi, ergospirometri, bronkoskopi og endoskopisk bronkial ultralyd, og sengepost med 20 senger fordelt på 3 visittgrupper. Seksjonen har i tillegg fagansvar for Medisinsk overvåkningsenhet, MOV, med 8 senger. Vi har årlig ca 3000 døgnopphold og 8000 polikliniske konsultasjoner. Det er etablert et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten med KOLS-mappen og digital hjemmeoppfølging ved KOLS. Seksjon for lungesykdommer har 8,5 overlegestillinger og 5 LIS-stillinger, og vi har PhD-kompetanse og pågående forskning på PhD-nivå.

Vi lyser nå ut et 12 mnd overlege-vikariat for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022. Det inngår deltagelse i klinikkens vaktordning. 

Oppstartsdato kan diskuteres.


Kvalifikasjoner
 • Spesialist i lungesykdommer eller lege med relevant spesialitet eller relevant erfaring innen indremedisin og lungesykdommer
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig
 • Gode ferdigheter i kliniske IKT-systemer
 • God kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen 
Personlige egenskaper
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Kan arbeide selvstendig, og er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper.
Vi tilbyr
 • God oppfølging og veiledning.
 • Allsidig tjeneste
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Monica Prøsch
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91890093
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 TØNSBERG
Søk på stillingen