Kort om arbeidsgiver

Bergen kommune har 22 sykehjem med ca 37 årsverk og ca 50 ansatte sykehjemsleger. Legene er samlet i Enhet for sykehjemsmedisin i Etat for sykehjem. Det er stor bredde i spesialiteter hos sykehjemsovelegene. Sykehjemmene er organisert i tre team; nord, sør og vest, med hver sin teamoverlege. Det er faste teamundervisninger hver måned, samt felles månedlig internundervisning  for alle sykehjemsleger i kommunen.

Sykehjem er en viktig arena for spesialisering i allmennmedisin. Vi har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både gammel og ny ordning. I begge ordninger tilbyr vi  allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem. For de som spesialiserer seg etter ny ordning, er det også mulighet for å få institusjonstjeneste i kommunal helseinstitusjon. Vi tilbyr utdanningsplan, veiledning og supervisjon i tråd med den nye spesialistforskriften. 

Det er egen sykehjemslegevakt for ettermiddager på ukedager, og dagtid i helger, som primært er bemannet av sykehjemsleger i enheten. 

Vi har nå ledig to faste stillinger i 100 % som sykehjemslege, og søker etter leger i spesialisering i allmennmedisin, eller ferdige spesialister i allmennmedisin eller andre relevante spesialiteter.     

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk faglig ansvar på institusjon
 • Undersøkning, diagnostikk og behandling av pasienter 
 • Delta på institusjonens ledermøte, kvalitetsutvalg etter behov
 • Bidra aktivt i utviklingsprosesser
 • Bruke etatens internkontrollsystem
 • Mulighet for deltagelse i sykehjemslegevakt 

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for feltet sykehjemsmedisin
 • Ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø 
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Behandlingsretningslinjer til støtte i arbeidet 
 • Allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALIS i gammel og ny ordning for spesialisering i allmennmedisin 
 • Mulighet for institusjonstjeneste i sykehjem for ALIS i ny ordning 
 • Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALIS etter ny spesialistforskrift. 
 • Tilrettelegging for å få gjennomføre alle deler av spesialisering i allmennmedisin
 • Mulighet til å delta på kurs og fagutvikling
 • Internundervisning 
 • Tilrettelegging for å gjennomføre resertifisering for spesialister i allmennmedisin
 • Tilrettelegging for å ta kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin hvis ønskelig 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristian Jansen
Tittel: Teamoverlege
E-post: Kristian.jansen@bergen.kommune.no
Navn: Sabine P. Solheim
Tittel: Teamoverlege
E-post: Sabine.solheim@bergen.kommune.no
Navn: Bård Kittang
Tittel: Teamovelege
E-post: Bard.kittang@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Enhet for sykehjemsmedisin, Bergen kommune
Løvåsveien 26
5145 Fyllingsdalen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image