Kort om arbeidsgiver

Ved medisinsk avdeling, Stord sjukehus, er det ledig fast stilling for LIS2/LIS3 i indremedisin. Stillinga er ledig fra 01.03.22.

 

Medisinsk avdeling dekker spesialitetane kardiologi, gastromedisin, lungemedisin, nefrologi og endokrinologi.

 

Vi har utdanningsprogram for  LIS2 og LIS 3 i indremedisin. Stord sjukehus er eit lite sjukehus. Som LIS2/LIS3 hos oss vil du få mykje ansvar og innverknad og du vil samarbeida tett med andre legar i seksjonen.  Ved medisinsk avdeling har me årleg ca 3660 innleggingar, 9000 polikliniske konsultasjonar og om lag 1500 dagpasientar. Opptaksområdet er på om lag 50.000 innbyggjarar, fordelt på fem kommunar.

 

Avdelinga består av blant anna:

 • 2 medisinske sengepostar
 • Felles intensiv/oppvakings avdeling og dialyse-enhet som er tilknytta intensivavdelinga.
 • Akuttmottak med 4 observasjonssenger
 • Medisinsk poliklinikk 


Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF.

Sjukehuset har gode støttetenester innanfor anestesi, intensiv, radiologi med CT- og MR-lab, fysikals medisin og rehabilitering seksjon og laboratorium med blodbank.  Stord sjukehus har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde, gynekologi og anestesi.

 

Stord har flott natur som gjev særs gode høve til naturopplevingar og - aktivitetar for born og vaksne innan ei heil mengd ulike idrettar. Kulturlivet er rikt og variert, og det er eit godt utbygd skuletilbod med vidaregåande skule og Høgskule. Det er god kommunikasjon nordover til Bergen/ Flesland og sørover til Stavanger.

 

Ved intern tilsetting kan det bli ledig vikariat.

Arbeidsoppgåver

 • LIS2/LIS3 deltar i 7-delt vakt
 • Deltar i utgreiing og behandling av medisinske pasientar

Kvalifikasjonar

 • For stillinga krevst norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1-teneste
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg (tilsvarande Bergenstesten)

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Evne til samarbeid
 • Like varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Gratis bolig ved sykehuset i inntil 6 mnd. 
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Kontorplass
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Sunniva Austlid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90096097
Navn: Philipp Reichel
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 41075030
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Stord sjukehus , Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord
Søk på stillingen