Kort om arbeidsgiver
Valen sjukehus søkjer legevikarar/medisinerstudentar med lisens sommaren 2022, veke 25 - 32

Arbeidsoppgåver

 • Tenesteplikter og ansvar som for LIS-lege

Kvalifikasjonar

 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
 • Dersom du har lisens når du søkjer, skal du skrive HPR-nummeret ditt i søknaden
 • Det er eit krav at du kan leggje fram norsk lisens som lege/medisinarstudent innan oppstart

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsevner og gode norskkunnskapar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Introduksjon og opplæring
 • Sjukehuset har møblerte hyblar for tilreisande.

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Kari Nedrevåg Tofte
Tittel: Funksjonsleiar merkantil
Telefon: (+47) 53466441
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialisert behandling seksjon Valen, Helse Fonna HF
Valen sjukehus
5451 Valen
Søk på stillingen