Kort om arbeidsgiver
Indre Fosen ligger rett over fjorden fra Trondheim. Hos oss kan du velge å kostnadsfritt etablere praksis som selvstendig næringsdrivende lege eller inngå en fastlønnsavtale med konkurransedyktig betingelser under ALIS. Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon, og har lagt til rette for legenes videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Kommunen samarbeider tett med NTNU der også vår kommuneoverlege innehar en professoratstilling ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. 
Vi har to kommunale legekontor: ett i Rissa og ett i Leksvik, der Rissa legekontor er et av Trøndelags største legekontor. Kontorene administreres og ledes av kommunen i tett samspill med våre leger. Her vil du få tilgang til gratis kontor (og utstyr/fasiliteter)  og et bredt kompetansemiljø sammen med tre leger i Leksvik, og ni andre leger i Rissa, samt en privat kreftklinikk. Du kan dagpendle hit fra Trondheim eller flytte til en av Indre Fosens trivelige bosteder. 

Arbeidsoppgaver
 • Ordinære fastlegeoppgaver med kommunalt ansatte sykepleiere og helsesekretærer.
 • Legevakt på dagtid er lokalisert ved Rissa legekontor
 • Legevakt på kveld/natt og helger er lokalisert ved Vanvikan. Legevakt er medisinsk ansvarlig på KAD i disse tidene. Legevakter fordeles proporsjonalt mellom legene. Ønsker en større mengde legevakter er det mulighet for det.
 • Legesenteret bruker journalsystemet SystemX, men vil fra høsten 2022 gå over til Helseplattformen.
 • Kommunen kan tilplikte lege inntil 7,5 timer pr uke til kommunalt offentlig arbeid ved sykehjem/KAD.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som:
  • Lege som er spesialist i allmennmedisin, eller
  • Lege med godkjenning som allmennlege.
  • Leger under veiledning med gjennomført LIS1 er også velkommen til å søke.
 • Tilstrekkelig kurs for å kunne ta selvstendig legevakt er ønskelig, men kommunen vil legge til rette for gjennomføring av kurs ved behov.
 • Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Må ha førerkort klasse B.
 • Det blir stilt krav om politiattest i tråd med helsepersonelloven.
Personlige egenskaper
 • Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og god kommunikasjons- og samarbeidsevner med både pasienter, kolleger, hjelpepersonell og andre i organisasjonen. I tillegg må du ha stor evne til å kunne drifte selvstendig.
 • Håndterer godt elektroniske verktøy
 • Høy faglig kompetanse
Vi tilbyr
 • Gode økonomiske betingelser
 • Kommunen stiller med EPJ system, alt nødvendig medisinsk teknisk utstyr og erfarne medarbeider/hjelpepersonell
 • Godt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte
 • Gjennom vår samarbeid med andre kommuner på Fosen, har vi lagt til rette for at deler av din sykehuspraksis kan gjennomføres samtidig som du ivaretar dine pasienter.
 • Faste "fredagsmøter" for faglig utvikling og diskusjon mellom alle leger.
 • Fastlegehjemmel med listestørrelse på 1000, med mulighet for å drøfte listestørrelse ved overtakelse
 • Lokal gunstig avtale for godtgjøring på legevakt
 • Lønn etter avtale til ALIS
 • Fantastiske naturmuligheter og samtidig nærhet til storby Godt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Fosen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Monica Otnæs
Tittel: Virksomhetsleder legetjenesten
Telefon: (+47) 959 40 202
Navn: Andre Sagmo
Tittel: Enhetsleder Helse- og velferdstjenester
Telefon: (+47) 917 60 254
Arbeidssted
Framnesvegen 17
7120 LEKSVIK
Søk på stillingen