Ny utlysning

Legekontoret på Skatval ligger ca 10 km nord for Stjørdal sentrum. Det er umiddelbar nærhet til togstasjon, butikk, skole og bosenter. Et lite, men trivelig legekontor og hyggelig hjelpepersonell. Skatval legekontor har to legehjemler.

Vi lyser nå ut vikariat som fastlege med hybridmodell. 100 % stilling. Snarlig tiltredelse og vikariatet varer til 01.09.22. 

Listelengde 1000 pasienter.

Hybridløsning tilsier at legen er privat næringsdrivende og at kommunen eier bygningen hvor legekontoret holder til og kommunen har arbeidsgiveransvar for ansatte helsesekretærer. Som kompensasjon for dette betaler legene driftstilskuddet tilbake til kommunen. Dette er regulert i en egen samarbeidsavtale mellom legen og kommunen. Denne avtalen er ikke overførbar og må derfor inngås med hver enkelt lege.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte pasientliste som pr i dag har 1000 pasienter. I tillegg er det pliktig deltagelse ved Værnesregionen legevakt som er en interkommunal legevakt for Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.
 • Kommunalt allmennlegearbeid kan påregnes inntil 7,5 t/uke. Pr. i dag utgjør dette 3,5 t pr uke. Kontoret benytter journalsystemet CGM.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon og ha godkjent turnustjeneste.
 • Ved ansettelse er det en fordel  at legen er eller forplikter seg til å bli spesialist i allmennmedisin (ved kortere vikariat under 1 år er ikke dette et krav)
 • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse av språket, og gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode evner til samarbeid, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og forskrift om fastlegeordning.
 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
 • Fastlegen skal følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og andre lokale føringer.
 • Den som ansettes plikter å holde seg til kontorets internavtale.
 • Betingelser for overdragelse og kompensasjon for opparbeidet praksis avtales mellom partene.

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ines Ramirez Alvarez
Tittel: Lege
Telefon: 46557936
E-post: ines.ram.alv@gmail.com
Navn: Unni Røkke
Tittel: Enhetsleder Helse
Telefon: 93059413
E-post: unni.rokke@stjordal.kommune.no
Arbeidssted
Stjørdal kommune
Skatvalsveien 126
7510 Skatval