Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe som fastlege uten å ta opp lån og bruke tid på administrasjon? Vi har nå ledig en attraktiv kommunal allmennlegestilling ved Wernergården legesenter, hvor vi nylig har opprettet en nullhjemmel. Arbeidstaker vil da ansettes som allmennlege i Drammen kommune med fastlønn og mulighet for bonus. Ved Wernergården legesenter er det fire fastlegehjemler, hvorav tre hjemler vil driftes som selvstendig næringsdrivende og en er kommunal. Wernergården legesenter er et veldrevet legesenter som vil holde til i nye lokaler på Strømsø senter og som fra 01.01.2022 endrer navn til Elvebyen legesenter. Ved legesenteret er det erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø.
 
Medisinskfaglig virksomhet består av avdelingene Smittevernkontoret, Samfunnsmedisinsk avdeling og Avdeling kommunale allmennleger og spesialistutdanning, samt at virksomheten administrerer fastlegeordningen. Stillingen vil ligge under avdelingen for kommunale allmennleger og spesialistutdanning i Medisinskfaglig virksomhet. Vi dekker legetjenester ved kommunens sykehjem og helsehus, ved helsestasjon og skolehelsetjeneste, ved rusakutt, fengsel og migrasjon, i tillegg til kommunale fastlegehjemler.
 
Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Vi tilbyr ALIS i nytt spesialiseringsløp og nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe.
 
Arbeidsoppgaver
 • Utredning, behandling og oppfølgning av pasienter
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra fastlegepraksis
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe

 
Ønsket tiltredelse 01.04.22, eventuelt etter avtale.
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eitrheim, Christian Fosse
Tittel: Fastlege
Telefon: 917 59 737
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4447027429
Arbeidssted
Wernergården legesenter
Tollbugata 4
3044 DRAMMEN