Kort om arbeidsgiver

Stilling som overlege i infeksjonssykdommer er ledig ved Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer. Avdeling for infeksjonssykdommer er en av 7 avdelinger på Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital. Avdelingen har en sengepost med 18 isolater i tillegg til infeksjonsmedisinsk poliklinikk. 

Arbeidsoppgaver

- Deltagelse i alle overlegeoppgaver ved avdelingen, inkludert utredning og behandling på poliklinikk og i sengeposter, herunder importmedisinske utfordringer. Undervisning og fagutvikling, både lokalt og nasjonalt. Deltagelse i bakvaktsordning, innebærer omfattende rådgiving til og samarbeid med andre avdelinger.
- Bidra til utvikling av et godt fagmiljø i og utenfor egen avdeling

Kvalifikasjoner

- Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på klinisk erfaring
- Den som tilsettes, må beherske norsk og engelsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
- For stillingen kreves norsk autorisasjon
- Spesialist i infeksjonssykdommer og indremedisin, eller nær fullført utdanning svarende til dette
- Erfaring med og kompetanse i forskning, undervisning og fagutvikling vil bli tillagt vekt
- Tjeneste som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt med i vurderingen
- Vennligst oppgi to referansepersoner

Personlige egenskaper

- Gode samarbeidsevner og ferdigheter i kommunikasjon
- Pliktoppfyllende, tilpasningsdyktig og fleksibel
- Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling
- Ha gjennomføringsevne og være nytenkende

Vi tilbyr

- Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger
- Interessant og utfordrende klinisk arbeid
- Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Raisa Hannula
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72573082
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim