Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å være en del av et tverrfaglig og aktivt fagmiljø, har Solli DPS et ledig ettårig engasjement for turnusventer fra 01.01.2022.

Stillingen vil være forankret i den ene av våre to poliklinikker og arbeidsoppgavene knyttet opp mot sykehusets inntaksteam. Sykehusets inntaksarbeid er tverrfaglig sammensatt og ledet av en av våre spesialister. Som en del av teamet vil du jobbe tett med pasientene våre fra første kontakt og gjennom innledende utredning. 

Poliklinikken ved Solli DPS har en tverrfaglig og kompetent behandlergruppe. Avdelingen har hatt et sterkt fokus på kunnskapsbasert behandling og utvikling av faget vårt gjennom klinikknær forskning på angstlidelser og fysisk aktivitet de siste 10 årene. Vi er også i gang med å gi flere ansatte bredere kompetanse i traumebehandling, i samarbeid med NKVTS.

Som medarbeider hos oss kan du forvente at vi legger til rette for at du skal kunne arbeide i et lærerikt miljø, og veiledet av overlege. Du kan videre forvente et sterkt faglig, og ikke minst sosialt miljø med satsing på fag og fagutvikling. Vi er spesielt opptatt av reell tverrfaglig tilnærming til behandlingen vi gir, slik at flere profesjoner ofte er delaktig i behandlingsforløpet. 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak av pasienter
 • Innhenting av anamnese
 • Medikamentkartlegging
 • Administrere standardiserte utredningsverktøy
 • Oppfølging/ innhenting av informasjon fra andre helsetjenester ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, avlagt embetseksamen og vente på turnustjeneste
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Fordel med kjennskap til DIPS og MEONA, men opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • 100 % stilling
 • Veiledning ut ifra behov
 • Arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Pensjonsordning i KLP
 • Mulighet for tidligere oppstart
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Trude Namtvedt
Tittel: Administrasjonsleder
Telefon: 92607042
E-post: trude.namtvedt@solli.no
Navn: Trond Sjøbø
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90073073
E-post: trond.sjobo@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Solli DPS
Osvegen 15
5228 Nesttun