Kort om arbeidsgiver

 

Ønsker du å være en del av et tverrfaglig og aktivt miljø, ønsker vi velkommen engasjerte og dyktige LIS 3 til å bistå i arbeidet og utvikle seg sammen med oss på Solli DPS.

 

Solli DPS utvider faggruppen og søker en LIS 3 til et ettårig vikariat og en LIS 3 til fast stilling,  begge i 100% med oppstart så snart som mulig etter avtale. Solli DPS har da til sammen 5 LIS 3-stillinger som inngår i faggruppen som består av til sammen 15 leger.  Som en del av Solli DPS, inngår LIS 3 i våre tverrfaglige team sammen med  psykiatere, psykologer, sosionomer, jobbspesialister, rus-spesialister, musikkterapeut, erfaringskonsulenter, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

LIS 3 ved Solli DPS har ukentlig felles undervisning med LIS 3 i Helse Bergen og de øvrige Private ideelle DPS-ene i Bergensområdet. Det legges til rette for ukentlig fordypningstid og veiledning for å ivareta LIS sitt utdanningsløp. Solli DPS har samarbeidsavtale med Helse Bergen slik at våre LIS kan få hele utdanningsløpet til spesialist i psykiatri som ansatt hos oss. Rotasjonsplan legges ut fra LIS-ens behov for tjeneste og i samarbeid med våre seksjoner. 

 

Solli DPS er en privat ideell virksomhet innenfor psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesten, med rundt 140 dyktige ansatte. Solli DPS har en allmenakse med sengepost, akutteam og to polikliniske seksjoner, og en rehabiliteringsakse med sengepost, poliklinikk og FACT-team.  

 

Arbeidsoppgaver

Behandlingsansvar for egne pasienter
Bistå andre behandlere direkte og indirekte
Bidra med medisinfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
Det er ingen vaktordning for LIS 3 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Fullført LIS 2
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern og erfaring fra psykisk helsevern er en fordel
 • Gode norsk-kunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet 
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsfokusert
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Positivt engasjement inn i teamene
 • Evne til å tåle endring og utvise fleksibilitet i et DPS i kontinuerlig utvikling og endring
 • Vi ønsker en person som kan være både strukturert og fleksibel
 • Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med gode evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Mulighet for å være med å videreutvikle behandlingstilbudet ved DPSet
 • Spesialiseringsløp til spesialist dekkes
 • Mulighet for forskning og fagutvikling
 • Et arbeidsmiljø med god stemning og høyt faglig engasjement
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktperson
Navn: Åsa Kristine Rekdal
Tittel: Overlege
Telefon: 45403308
Hjemmeside
Arbeidssted
Solli DPS
Osvegen 15
5227 Nesttun