Kort om arbeidsgiver
Klinikk for bildediagnostikk har ledig 1 fast stilling 100 % innen thoraxradiologi.

Klinikken består av 4 avdelinger. Disse er avdeling for radiologi, radiografi, nukleærmedisin og diagnostisk fysikk og avdeling for forskning og undervisning. Klinikken har en stor og moderne utstyrspark med 6 MR - maskiner, 6 CT-maskiner, 7 ultralyd-laber, 3 gjennomlysningslaber og 3 avanserte intervensjonsradiologiske laber (bl.a. hybrid-stue). Klinikken har installert syklotron, PET- CT og PET-MR.
Nylig er Norges første kliniske 7T MR-system satt i drift ved NTNU/St. Olavs hospital. Klinikken er fulldigitalisert med Sectra PACS/RIS. Klinikken har i dag 58 overlegestillinger og 17 Lis-stillinger. Klinikk for bildediagnostikk har virksomhet ved St. Olavs hospital på Øya i Trondheim, Orkdal, Røros, Oppdal og
Fosen. Det er etablert en felles klinikk for bildediagnostikk, Trøndelag, mellom St Olav og HNT.

Overlegene/ radiologene ved klinikken er pr. d.d. inndelt i ulike fagområder. Ved en eventuell intern rokkering, kan det bli ledig stilling innen et annet fagfelt. Bemerk gjerne i søknaden om det er annet fagområde du har interesse for.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen er som radiolog innen fagfeltet thoraxradiologi. Det forventes at man har kunnskap og interesse for hele bredden av fagområdet thoraxradiologi.
 • Tett samarbeid med klinikere , spesielt lungeleger, er en viktig del av jobben.
 • Stillingen kan pålegges deltakelse i vakt - ordning, for tiden gjelder dette 22- delt generell bakvakt.
 • Fordelingen mellom de ulike arbeidsområdene kan endres av seksjonsoverlege eller avdelingssjef ved behov.
 • Kan pålegges undervisning og veiledning av studenter og spesialistkandidater.
Kvalifikasjoner
 • Erfaring innen fagfeltet thoraxradiologi vil tillegges vekt
 • For stillingene blir det gjort gjeldende at man kan omdisponeres til andre seksjoner dersom avdelingssjefen finner behov for det.
 • Forskningskompetanse kan vektlegges
 • For fast stilling forutsettes norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi 
 • Må beherske norsk eller nordisk språk skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid kan vektlegges
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsevner
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Høyt faglig nivå
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Klinikk for bildediagnostikk
Kontaktperson
Navn: Åsmund Straum
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 72 57 32 98
E-post: asmund.straum@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
,
7030 TRONDHEIM