Kort om arbeidsgiver
Klinikk for bildediagnostikk har ledig 2, 100 %, faste stillinger, ved seksjon for gastroradiologi. Ønsket oppstart for stillingene er mars 2022.

Klinikken består av 4 avdelinger. Disse er avdeling for radiologi, radiografi, nukleærmedisin og diagnostisk fysikk og avdeling for forskning og undervisning. Klinikken har en stor og moderne utstyrspark med 6 MR-maskiner, 6 CT-maskiner, 7 ultralyd-laber, 3 gjennomlysningslaber og 3 avanserte intervensjonsradiologiske laber (bl.a. hybrid-stue). Klinikken har installert syklotron, PET- CT og PET-MR. Nylig er Norges første kliniske 7T MR-system satt i drift ved NTNU/St. Olavs hospital. Klinikken er fulldigitalisert med Sectra PACS/RIS. Klinikken har i dag 58 overlegestillinger og 17 Lis-stillinger.
Klinikk for bildediagnostikk har virksomhet ved St. Olavs hospital på Øya i Trondheim, Orkdal, Røros, Oppdal og Fosen. Det er etablert en felles klinikk for bildediagnostikk, Trøndelag, mellom St Olav og HNT.
Overlegene/ radiologene ved klinikken er pr. d.d. inndelt i ulike fagområder. Ved en eventuell intern rokkering, kan det bli ledig stilling innen et annet fagfelt. Bemerk gjerne i søknaden om det er annet fagområde du har interesse for. 

Arbeidsoppgaver
 • Arbeide som radiolog innen fagfeltet gastroradiologi. Det forventes at man har kunnskaper om og interesse for hele bredden av faget. Alle modaliteter brukes. Pasientkontakt vil inngå, også arbeid på ultralyd-lab og gjennomlysingslab.
 • Samarbeid med klinikere og deltagelse i tverrfaglige møter.
 • Det må påregnes noe arbeid på kveldstid.
 • Stillingen kan pålegges deltakelse i vakt - ordning, for tiden gjelder 22-delt generell bakvakt.
 • Fordelingen mellom de ulike arbeidsområdene kan endres av seksjons- eller avdelingssjef ved behov.
 • Radiologen kan pålegges undervisning og veiledning av studenter og spesialistkandidater.
Kvalifikasjoner
 • Relevant klinisk erfaring vil bli vektlagt.
 • Krav om norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi.
 • Må beherske norsk eller nordisk språk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vektlegges
 • Forskningskompetanse kan vektlegges.
 • For stillingene gjelder at man kan omdisponeres til andre seksjoner dersom avdelingssjefen finner behov for det.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver.
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø.
Vi tilbyr
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Bildediagnostikk - Avdeling for radiologi
Kontaktperson
Navn: Åsmund Straum
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 72 57 32 98
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
,
7030 TRONDHEIM