Kort om arbeidsgiver
Trenregimentet Hæren/ Forsvarets bedriftshelsetjeneste Indre Østland (FBHT-IØ) har ledig en 100 % stilling som bedriftslege/bedriftsoverlege for fast ansettelse. FBHT-IØ er en regional bedriftshelsetjeneste som dekker Forsvarets virksomhet i Indre Østland. Vi har seks stillinger som til sammen dekker fagfeltene arbeidsmedisin, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi, yrkeshygiene og systematisk HMS. FBHT-IØ er lokalisert på Terningmoen og Sessvollmoen med 3 stillinger på hver lokasjon. Arbeidssted for den utlyste stillingen er Sessvollmoen. Bedriftshelsetjenesten jobber i henhold til lov og forskrift, og skal drive forebyggende og helsefremmende arbeid som skal bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser. FBHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Den enkelte ansatte har utøvende fagansvar innen sitt fagfelt. 
Tiltredelse snarest etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Utøve bedriftshelsetjeneste overfor Forsvarets virksomheter i regionen innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samsvar med arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell
 • Drive forebyggende arbeid, kartlegging, rådgivning, undervisning og helseovervåkning
 • Stillingen kan bli tillagt medisinsk faglig ansvar i FBHT-IØ
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste
 • Minimum 3 års relevant erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Førerkort klasse B
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Det vil være krav til godkjent medisinsk skikkethet. Egenerklæring om helse vil bli avkrevd og aktuelle søkere vil få tilsendt skjema for utfylling
Ønskelige kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig at søker er spesialist i arbeidsmedisin og spesielt har erfaring fra arbeidsområdene yrkeshygiene og ergonomi. Videre er det ønskelig med erfaring fra bedriftstjeneste/arbeidsmedisinsk institusjon.
 • Det er ønskelig med gjennomført førstegangstjeneste og kjennskap til Forsvaret.
Utdanning fra utlandet må være NOKUT-godkjent, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli vektlagt i utvelgelses- og ansettelsesprosessen. Dokumentasjon på kvalifikasjoner må lastes opp som vedlegg i Webcruiter.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og selvstendig
 • Nøyaktig og etterrettelig
 • Evne til å se helhetsperspektiv
Personlige egenskaper for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Forsvaret er registrert som utdanningsvirksomhet for LIS (Lege i spesialisering) iht de nye spesialistreglene
 • Gode pensjon - og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Arbeidstid på 37,5/uken og fleksitidavtale
Stillingen lønnes etter statens regulativ som bedriftslege kode 0791 i ltr 80-85 (for tiden kr 825 900 - kr 948 900 brutto pr år), evt. bedriftsoverlege kode 0792 i ltr 84-89 (for tiden kr 919 700 - 1 053 300 brutto pr år), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% til lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Trenregimentet
Kontaktpersoner
Navn: Helga Hol
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 400 29 701
Navn: Liz Helen Flyen Kvamme
Tittel: Bedriftssykepleier/ leder
Telefon: 992 22 791
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen
SESSVOLLMOEN