Kort om arbeidsgiver
Som lege på sykestua ved Bardufoss vil du utøve medisinsk utredning og behandling av Forsvarets vernepliktige soldater, seleksjon og sakkyndig arbeid, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser.
Sykestua på Bardufoss har et godt fagmiljø bestående av både leger, sykepleiere/helsesekretær, psykologer, tannleger og bedriftshelsetjeneste. Du vil også jobbe tett med sanitetssoldater som tjenestegjør ved sykestua.
Sykestua Bardufoss har også legevaktfunksjon for militærleirene i Indre-Troms, som det vil være mulig å delta i hvis man ønsker det.
Bardufoss ligger i Målselv kommune i Indre Troms. Nærmeste flyplass ligger på Bardufoss. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Bardufoss med omkringliggende tettsteder har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett.
Lurer du på noe angående stillingen, ring for en hyggelig og avklarende prat.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid på Bardufoss leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for avdelingene i leir
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjons som lege i Norge med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1
 • Du må være Norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søkere som mangler befalsutdanning (GBU) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre befalskurs (for tiden 8 ukers varighet)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Tilfredsstille medisinske krav til utenlandstjeneste, samt gjennomføre og bestå fysisk test: Krav til leger er 4 i styrke og utholdenhet. Link til test krav https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing 
Ønskelige kvalifikasjoner: 
 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Pendlerstatus kan innvilges ved søknad.
 • Stillingen er 100% med arbeidstid 18 timer redusert bundet arbeidstid (RBA) pr uke, eller det kan velges 100% med 37,5 timer pr uke. 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • 18 timers RBA er tillagt grad kapt/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 62 - 64, pt kr 563 900 - kr 583 500.
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis major grad, stillingskode 1520, og avlønnes etter Statens lønnsregulativ fra ltr  66, pt kr 604 700 brutto pr år.
 •  
 • 37,5 timers stillingen er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 76 - 82, pt kr 734 400 - 873 400 brutto pr år.
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major, stillingskode 1520 og avlønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 83 - 88, pt kr 896 500 - 1 030 100 brutto pr år. 
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 
 • Gode pensjons- og velferdsordninger. Særaldersgrensen for militære leger er for tiden 60 år.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Trenregimentet
Kontaktpersoner
Navn: Øivind Kongsjorden
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: (+47) 414 25 152
Navn: Anne Katrine Rognmo
Tittel: HR Rådgiver
Telefon: (+47) 906 95 584
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Lege Bardufoss
Arbeidssted
Bardufoss
Bardufoss garnison
9325 Bardufoss