Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og
Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere.
Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger, 16 leger i spesialisering, 36
psykologspesialister og 50 psykologer.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Vi ønsker oss leger som vil bli spesialister i psykiatri. Er du den vi søker etter? Hos oss kan du fullføre utdanning i psykiatri i sin helhet. Som lege i spesialisering vil du få all nødvendig tjeneste og mulighet til å oppnå alle læringsmål ved rotasjon ved avdelingene våre på Linde, Sandefjord og Larvik, samt våre samarbeidende avdelinger. Tjenesten er uten vakt foruten året med rotasjon til samarbeidende akuttjeneste på sykehuset i Tønsberg. Her vil det være vakttjeneste.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer. 

Vi er stolte av å kunne tilby muligheter for å kunne starte på et utdanningsløp innenfor anerkjente behandlingsformer som for eksempel kognitiv terapi i tillegg til spesialistutdanningen.  Alle som starter på spesialistutdanning i psykiatri vil få kurs, veiledning, psykoterapiveiledning og gjennomføre tjeneste i løpet av 5 år for å søke spesialistgodkjenning.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Vi har ledig 100% fast stilling som lege i spesialisering - Psykiatri.

Tiltredelse etter avtale. Seksjonstilhørighet vil avklares underveis i evt.intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter der legen er behandler
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste i 1 års tjeneste ved Psykiatrisk fylkesavdeling

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelse
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i henhold til spesialistutdanningen
 • Fordypningstid 4 timer pr uke
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
 • Mulighet for å søke utdanning i ulike terapiretninger mot slutten av spesialiseringen

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, DPS Vestfold
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy