BUP Innlandet består av flere polikliniske enheter i de ulike byene. Det er også 4 døgnenheter, hvor 2 av døgnenhetene er lokalisert på Sanderud i Ottestad. Dette er BUP Akuttenhet og BUP Utredning og behandling.  Det er ledig en 100 % fast stilling som Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri (2 tilknyttet døgnenhetene på Sanderud og 1 ved poliklinikken på Hamar).

BUP Akuttenhet er en 7 døgns enhet, og den eneste akuttenheten i BUP Innlandet. Akuttenheten har 8 sengeplasser, og kan ta imot ungdommer hele døgnet. Enheten har ingen eksusjonskriterier i forhold til diagnose, og har også fokus på familiearbeid og pårørendearbeid. Det jobbes tverrfaglig i enheten og de ansatte har ulik faglig utdanningsbakgrunn bestående av overlege, psykologspesialister, psykolog, LIS-lege, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeut og pedagoger. Det arbeides tverrfaglig og teambasert omkring alle de innlagte.

BUP Utrednings- og behandlingsenhet er en 5 døgns enhet som tar imot ungdommer fra hele Innlandet. Alle pasientene søkes inn fra de ulike poliklinikkene, og det er også på denne enheten fokus på familiearbeid. Som LIS lege ansatt ved BUP døgn på Sanderud vil man bistå begge enhetene med ulike legeoppgaver, med veiledning fra overlege.   

Arbeidet ved poliklinikkene er teambasert, og innebærer utredning, diagnostisering og behandling i forhold til et bredt spekter av problemstillinger i barne- og ungdomspsykiatri, og nært samarbeid med andre instanser. Det blir arbeidet terapeutisk ut fra ulike modeller både individuelt og med familier, både med korttids- og langtidsterapi. Klinikkenes behandlerstillinger består av overleger, LIS-leger, psykologspesialister, psykologer, pedagoger, sosionomer, sykepleiere og barnevernspedagog.

BUP poliklinikk på Hamar betjener per i dag kommunene Hamar, Ringsaker og Stange med til sammen ca 83 000 innbyggere. Vi holder til i flotte lokaler sentralt i Hamar. Klinikken består i dag av rundt 40 stillinger totalt.

Poliklinikken er inndelt i 5 funksjonsdelte team, hvor det ligger godt til rette for faglig og metodemessig læring innen ulike lidelseskategorier på de ulike teamene. Vi har et godt etablert legemiljø hvor vi i skrivende stund har fire overleger tilknyttet BUP Hamar og LIS-leger som er i ulike stadier av spesialiseringsløpet. Det er et godt samarbeid med praksiskonsulent for fastlegene for å finne den beste formen for samarbeid mellom kommunale instanser og spesialisthelsetjeneste/BUP.

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge tilfredsstillende politiattest iht Helsepersonellovens §20a.

Arbeidsoppgaver

 • Akutte vurderinger og innleggelser 
 • Utredning, behandling og rådgivning til barn og ungdom
 • Legeundersøkelser og medikamentvurderinger som ledd i barne-/ungdomspsykiatrisk utredning/behandling, under veiledning av erfaren overlege 
 • Tilgjengelighet, fleksibilitet og dialog med henvisende instanser og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeid med barnet/ ungdommens foreldre/foresatte/nettverk

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk (evt et skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med erfaring fra psykiatri og/eller arbeid med barn og familier

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet i forhold til en variert og travel hverdag
 • God samarbeidskompetanse, både med pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Ansvarlig og selvstendig, evne til å strukturere egen arbeidsdag, sikre fortløpende journaldokumentasjon
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver som spenner seg over et vidt spekter
 • Utdanningsstillinger for leger i spesialisering (LIS) i et mangfoldig og lærerikt arbeidsmiljø
 • Det er etablert et rotasjonssystem internt i Sykehuset Innlandet for å sikre LIS fortløpende å kunne innfri de nødvendige krav til praksis, læringsmål, veiledning og kursing med tanke på spesialiteten.
 • Den som blir tilsett som LIS, vil få veiledning av erfaren overlege og delta i avdelingen sitt regulære utdanningsprogram.. Forholdene blir lagt til rette for deltaking på undervisning og nødvendige kurs.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Helga Martine Ottesen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48046930
Navn: Ole Christer Finset Lund
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97181325
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet, Sykehuset Innlandet HF
Vangsvegen 43
2317 Hamar