Kort om arbeidsgiver

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 82 000 innbyggere. Sykehusetets indremedisinske avdeling har representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset akuttfunksjon i generell kirurgi, ortopedi og gynekologi, og fødeavdeling. Sykehuset har en moderne intensivavdeling, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Vi har godt med parkeringsplasser og egen kontorplass til alle. Sykehuset har også en avdeling på Ål, Hallingdal sjukestugu (HSS).

Vi søker nå primært etter en spesialist i lungemedisin til vårt dyktige lungelegeteam. Erfaren Lis med interesse for lungemedisin er også velkommen til å søke. Ringerike sykehus har lungemedisinsk tilbud ved sengepost, i
dagbehandling og på poliklinikk. Sykehuset kjennetegnes av godt arbeidsmiljø, og
har et velutviklet samarbeid internt i Vestre Viken og med andre instanser i Helse
Sør-Øst. Teamet består per i dag av to lungeleger, med bred kompetanse
i det lungemedisinske fagfeltet. Vi er sikre på at du vil trives som en del av
dette teamet, og håper du har lyst til å bli en av tre lungeleger her hos oss.

Stillingen er ledig fra 01.12.2021.

Arbeidsoppgaver

Klinisk arbeid på sengepost og ved poliklinikk ved Ringerike sykehus og HSS.
Veiledning av LIS
Delta i undervisning og faglig utvikling av avdelingen

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Spesialist i lungesykdommer. Du som nesten er ferdig spesialist er også velkommen til å søke.
Må beherske norsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Jørgen Ibsen
Tittel: Seksjonsoverlege Lunge/Slag/Geriatri/Nevrologi
Telefon: 90732161
E-post: Jorgen.Ibsen@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Ringerike sykehus
Arnold Dybjrdsvei 1
3511 Hønefoss