Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver og samarbeid med NTNU innen undervisning, forskning og utvikling. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er en av landets største mikrobiologiske avdelinger. Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189.
Avdelingen har særlig kompetanse innen molekylærbiologisk diagnostikk av smittsomme agens. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner: Seksjon for diagnostikk, Seksjon for medisin og FOU og Seksjon for spesialfunksjoner.

Stillingen er ved Seksjon for medisin og FOU. Seksjonen har medisinsk ansvar for all diagnostikk som utføres ved avdelingen, og har i tillegg mer spesielle oppgaver knyttet til de nasjonale referansefunksjonene for MRSA, GBS, Tularemi og adenovirus. Ved seksjonen er det 9,1 overlege-stillinger og 4 stillinger for LIS-leger.

Stillingen som lyses ut er en fast overlegestilling, med snarlig ønsket oppstart - eller etter avtale. Seksjonen har spesielt behov for overlege med interesse for infeksjonsimmunologi og virologi.


Arbeidsoppgaver

 • Laboratoriearbeid inklusive vurdering og kommentering av prøvesvar
 • Rådgivning og veiledning til rekvirenter
 • Prosjekt og utviklingsarbeid
 • Arbeid innen kvalitetssikring og beredskap
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering
 • Undervisning av ansatte og studenter
 • Deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Skandinavisk godkjenning som spesialist i medisinsk mikrobiologi

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en engasjert overlege i medisinsk mikrobiologi; gjerne med spesiell interesse for infeksjonsimmunologi og virologi
 • Vi ønsker oss en initiativrik person; gjerne med forsknings- og utviklingsinteresse
 • Personlig egnethet vektlegges:
 • Du må være god til å samarbeide på tvers av ulike faggrupper 
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du er ansvarsbevisst og selvstendig
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø; faglig og sosialt
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø og er endringsorientert

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode bank, forsikrings og pensjonsordninger

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Wik Larssen
Tittel: Overlege/medisinsk ansvarlig
Navn: Hanne Ringkjøb Skjeldstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99779327
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Erling Skjalgsons gate 1
7030 TRONDHEIM
Søk på stillingen