Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er inndelt i 4 seksjoner og omfatter fagområdene immunologi, allergi, flowcytometri og blodbank. Avdelingen har også en seksjon ved Orkdal sykehus som omfatter blodbank og medisinsk biokjemi.
Stillingen er organisert i Seksjon medisin. Seksjonen har 5,4 overlegestillinger og 3 LiS-stillinger. Alle legene deltar i vaktordning (hjemmevaktordning hele døgnet).
Avdelingen utdanner spesialister innen fagområdet, og har undervisning og veiledning av studenter og kliniske avdelinger.
Legene har veiledning innen transfusjonsmedisin ved sykehusene i Helse Midt-Norge.
Stillingen er et tidsbegrenset vikariat på 6 mnd.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver som beskrevet i utdanningsprogram for spesialistutdanning i immunologi og transfusjonsmedisin
 • Delta i avdelingens rutineoppgaver innen spesialiteten.
 • Delta i avdelingens vaktordning.
 • Om nødvendig må den som tilsettes delta i undervisning av medisinerstudenter og annet helsepersonell.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole// Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • God muntlig kommunikasjonsevne
 • Serviceinnstilt
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode bank, pensjons og forsikringsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Berg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 57 32 48
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Erling Skjalgsons gate 1
7030 TRONDHEIM