Kort om arbeidsgiver
Sentrum legesenter i Elverum har behov for ny fastlege -
Lege som overtar praksisen, vil motta oppstartstilskudd fra kommunen.

Senteret er et veldrevet 4-legesenter hvor 2 er spesialister i allmennmedisin. Senteret har et godt arbeidsmiljø og hjelpepersonell har lang og god erfaring i å bistå legene. Vi holder til i lyse moderne lokaler og har beliggenheten i sentrum av Elverum med utsikt mot Glomma. Senteret er godt utstyrt. Journalsystem er system -X og pasientsky.


Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege. 
 • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med ferie/fraværs vikariater.
 • Ved siden av pasientlisten har fastlegene pr nå daglegevakt på sitt kontor, dette går på omgang mellom fastlegene og gjelder da øyeblikkelig hjelp for de som ikke har fastlege i byen. Dette kan være oppgave kommunen på sikt tar over.
 • Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i nye lokaler på Helsehuset i Elverum. Per nå er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet på legevakt.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Turnus gjennomført eller oppnådd alle læringsmål i spesialistutdanning del ) (LIS1).
 • Helst spesialist eller påbegynt /planlagt spesialisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt. 
 • Gode datakunnskaper.
 • God kunnskap om norsk helselovgivning
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege. 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnet som fastlege, og drift av privat legesenter vektlegges.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Ønske om å utvikle legesenter sammen med kollegaene
Vi tilbyr
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 2305
  og ASA 4301). 
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse.
 • Legesenteret har en driftsmodell som AS  som omfatter felleskostnader,  og ny fastlege må bli med på driftsmodellen og inngå samarbeidsavtale med de andre legene
 • Hver lege driver sin praksis som selvstendig næringsdrivende.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eli Langdalen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 992 46 257
E-post: eli_langdalen@hotmail.com
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: Sektorsjef
Telefon: 993 56 680
E-post: lars.kiplesund@elverum.kommune.no
Arbeidssted
Elvarheimgata 10C
2408 ELVERUM