Kort om arbeidsgiver

Vikariat på 6 mnd. som LIS 2/3 i urologi er ledig med mulighet for forlengelse. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. 

Kirurgisk avdelingen er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk avdeling består av sengeposter, poliklinikker og en dagkirurgi innenfor spesialområdene karkirurgi, urologi og bryst- og endokrinkirurgi. Gastrokirurgi er en egen avdeling.

De fleste læringsmål innen urologi dekkes i Helseforetaket, p.t. må 12 mnd. av spesialiteten tas ved Haukeland Universitetssjukehus.

Urologisk seksjon har 9,5 overlegestillinger og 7 LIS 2/3 stillinger. Seksjonen behandler de aller fleste urologiske tilstander som robotassistert prostatektomi, robotkirurgi på nyrer, en god del laparoskopiske inngrep og steinkirurgi. Seksjonen har ellers omfattende poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet, og er i gang med oppbygging av et forskningsmiljø. Seksjonen har eget prostatasenter. 

Det forventes at man deltar i undervisning/introduksjon av medisinstudenter og LIS-1.

Stillingen lyses også ut på DNLF sine nettsider.

Tiltredelse etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Primærvakt som innbefatter mottak av både kirurgiske og gastrokirurgiske pasienter 
 • Operativ virksomhet, post- og poliklinikkarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Opplæring og rettleding av studenter, samt nyansatte 

Kvalifikasjoner

 • Ferdig LIS-1.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norkstest på  B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Ønskelig med relevant erfaring innen urologi.

Utdanningsretning:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget
 • Faglig dyktighet
 • Operative ferdigheter
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet og initiavtivrik
 • innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanning
 • Du får en overlege som veileder under spesialistutdanningen
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag 

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Tone Hoel Lende
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 47861295
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger