Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
En av våre LIS skal i opplæring annet sted, så vi søker LIS i ett 100 % vikariat fra 1.mars 2022 – 1.mars 2023. Bli del av et engasjert og faglig sterkt legeteam!

Stillingen inngår i legetjenesten ved klinikken og i det tverrfaglige samarbeidet rundt den enkelte pasient. Du vil fortrinnsvis jobbe ved seksjon for behandling, Skien. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt (hjemmevakt) med utrykningstid innen 45 minutter.

Om klinikken
Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling til voksne med rusrelaterte lidelser. Vi har egen poliklinikk og to seksjoner med kortidsdøgntilbud, en seksjon for rus og samtidig psykisk lidelse, samt døgntilbud til gravide og familier med små barn. Vi har en erfaren tverrfaglig sammensatt personalgruppe og i teamarbeidet deltar blant andre lege, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer.

Arbeidsoppgaver
 • Mottak, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Følge utdanningsforløp med undervisning og veiledning
 • Delta i i forvaktsordning
Kvalifikasjonskrav
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/ LIS 1
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner
 • Beherske norsk godt muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vektlegges. Vi oppfordrer leger med spesiell interesse for fagfeltet til å søke!

Vi tilbyr
 • Et godt og engasjert arbeidsmiljø
 • Et faglig sterkt legeteam
 • Intern og ekstern undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin
 • Veiledning av erfarne overleger
 • God pensjonsordning
 • Konkurransedyktig lønn
 • Mulighet for å bruke treningsrom
Generell informasjon
 • Arbeidssted: Avdeling Skien /avdeling Borgestad
 • Søknadsfrist: 15. januar 2022
Ytterligere informasjon ved:
Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no 
tlf: 934 22 556
LIS-tillitsvalgt Israa Huseby: israa.huseby@borgestadklinikken.no
tlf: 989 06 764
 • Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden
   
 • For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Borgestadklinikken Blå Kors sør BA
Kontaktpersoner
Navn: Yngvar Thorjussen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 934 22 556
E-post: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no
Navn: Israa Huseby
Tittel: LIS-tillitsvalgt
Telefon: 989 06 764
E-post: israa.huseby@borgestadklinikken.no
Arbeidssted
Legetjenesten
Kongens gate 33
3717 SKIEN