Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Blå Kors Borgestadklinikken søker overlege (100 % fast stilling). Vi søker en spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri. Hos oss blir du del av et legeteam med 6 overleger og 4 LIS-leger. Velkommen som søker!

Som overlege er du del av legetjenesten ved klinikken og er sentral i det tverrfaglige samarbeidet rundt den enkelte pasient. Du utreder, diagnostiserer og behandler og gir råd/veileder andre kollegaer i det tverrfaglige arbeidet. Klinikken har 24 t for- og bakvaktsordning, hvor overlegene har hjemmevakt med utrykningstid innen 45 minutter.

Om klinikken
Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling til voksne med rusrelaterte lidelser. Vi har egen poliklinikk og to seksjoner med kortidsdøgntilbud, en seksjon for rus og samtidig psykisk lidelse, samt døgntilbud til gravide og familier med små barn. Vi har en erfaren tverrfaglig sammensatt personalgruppe og i teamarbeidet deltar blant andre lege, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for medisinske rutiner på seksjon / avdeling hvor du jobber
 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Veiledningsansvar for LIS ved enheten du er ansvarlig for
 • Delta i og bidra til interne undervisningsopplegg
Kvalifikasjonskrav
 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri
 • Samarbeider godt, er fleksibel og har gode kommunikasjonsevner
Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Et godt og engasjert arbeidsmiljø
 • Et faglig sterkt lege-team
 • Arbeid i en veletablert ideell virksomhet
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Mulighet for å bruke treningsrom
Generell informasjon
 • Arbeidssted: Avdeling Borgestad/avdeling Skien
 • Søknadsfrist: 15.01.2022
 • Ytterligere informasjon ved:
Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no 
Tlf: 934 22 556
Overlege Kjersti Kortner: kjersti.kortner@borgestadklinikken.no 
tlf: 930 96 453
 • Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden
   
 • For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Borgestadklinikken Blå Kors sør BA
Kontaktpersoner
Navn: Yngvar Thorjussen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 934 22 556
E-post: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no
Navn: Kjersti Kortner
Tittel: Overlege
Telefon: 930 96 453
E-post: kjersti.kortner@borgestadklinikken.no
Arbeidssted
Legetjenesten
Kongens gate 33
3717 SKIEN