Kort om arbeidsgiver

Ved Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand har vi ledig fast 100 % overlegestilling for spesialist i urologi.

Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand består av seksjoner for urologi, gastroenterologisk kirurgi, mamma/endokrin kirurgi og karkirurgi.
Grenvakt innen urologi, karkirurgi og gastrokirurgi.

Det er høy aktivitet på avdelingen med over 900 inngrep (døgn/dag) 9000 polikliniske konsultasjoner i 2019

Vi har 6 urologstillinger og for tiden 2 Lis3 stillinger knyttet til seksjonen 

Innkjøp av operasjonsrobot ligger i sykehusets investeringsbudsjett for 2022

Vi har et tett samarbeid med Senter for kreftbehandling.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjon poliklinikk postarbeid

Kvalifikasjoner

 • Vi søker spesialist i urologi, evt. kirurg som forventes å få spesialistgodkjenning innen 2 år
 • Norsk autorisasjon 
 • Kunnskap om Dips og Metavision 
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper                         
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Evne til å bidra til et positivt faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode faglige vurderingsevner, arbeide målrettet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Paula Axelsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 926 03 769
Navn: Ole Tysland
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 38 07 36 46
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen