Kort om arbeidsgiver
En av våre kommunalt ansatte fastleger skal ut i svangerskapspermisjon.  Vi har derfor et ledig vikariat i  Helsebanken legesenter. 

Helsebanken legesenter holder til i nye lokaler i Handelseparken Ålgårdog består av  2 kommunal ansatte og 3 selvstendige næringsdrivende fastleger. Legesenteret bruker System X journalsystem. Listestørrelsen er på 650 med et listetak på 1000 pasienter. Legevakter gjennomføres på Sandnes legevakt. Legevakten har  eget introdusjonskurs for nye leger. Som kommunalt ansatt fastlege har en fri  fra praksisen etter  nattevakt. Individuell veileding tilbys.  
Fastlegepraksiser i Gjesdal kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. 

Vikariatet er i perioden januar 2022 - september 2022.

Arbeidsoppgaver
  • Åpen og uselektert allmennpraksis.
  • Plikt til deltagelse i interkommunal legevakt ved Sandnes legevakt.  
  • Inntil 7,5 t/uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen.
Kvalifikasjoner
  • Godkjent Norsk turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
  • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt eller fullført.
  • Spesialist i allmennmedisin 
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet med gode samhandlingsevner og kommunikasjon vektlegges.
  • Søker må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig samt god samfunnskunnskap/-forståelse.
Annet
 Konkuransedyktig fastlønn, med mulighet for næringsdrift hvis ønskelig 
Kommunen kan legge til rette for veildning  
Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte. Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.
Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. I stillinger der politiattest kreves skal denne leveres (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse i stillingen.

Søknader vurderes fortløpende
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Frafjord
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 470 31 093
E-post: hilde.frafjord@gjesdal.kommune.no
Navn: Hans Petter Torvik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90115005
E-post: hans.petter.torvik@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Rettedalen 1
4330 ÅLGÅRD
Søk på stillingen