• Listelengde: 900
  • Journal system: SystemX
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
**Ledig fastlegevikariat fra 17.02.22 og ut året i forbindelse med svangerskapspermisjon. **

Praksisen holder til på Hareid legesenter på Sunnmøre, like i nærheten av fjordene og Sunnmørsalpene. Om du er glad i friluftsliv er dette en ypperlig plass å bo/arbeide!

Hareid legesenter er et veldrevet legesenter med dyktige leger og helsesekretærer. Totalt seks legehjemler, hvorav 3 er spesialister i allmennmedisin, i tillegg har vi LIS1-lege. Legesenteret holder til i et helt flunkende nytt helsehus, med store, luftige og fine lokaler. Alt av utstyr er moderne og i tipp-topp stand. SystemX journalsystem.

Listelengde er per dags dato 892 pasienter, listetak nylig redusert fra 900 til 800 med naturlig avgang. Variert pasientpopulasjon. Veldrevet liste. Gode inntjeningsmuligheter.

I tillegg til drift av pasientlisten er det ønskelig at vikar deltar i rullering på daglegevakt/øhj-dag på kontoret, samt en halv dag i uken på kommunens smitteklinikk som er i samme bygg som legesenteret. Annet enn smitteklinikk er det ingen kommunale oppgaver tilknyttet listen. For arbeid på smitteklinikken medfører det en 10% fastlønnet stilling, i tillegg til at lege beholder takster og refusjoner.

Hareid og nabokommunen Ulstein har samarbeid om legevakt på kveld og helg, ca 14-delt vakt. Interkommunal nattlegevakt med Hareid, Ulstein, Volda, Ørsta, Herøy og Sande, ca 35-delt vakt. Der er god mulighet for å bytte bort eller ta mer vakter etter ønske.

Du må være ferdig med turnus/LIS1. Må kunne jobbe selvstendig, men kollegial veiledning på kontoret kan selvfølgelig imøtekommes. Om du er ferdig med LIS1 01.03.22 kan dette også være aktuelt.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Camilla Berg Natvik
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 94478407
E-post: camilla.bn@hotmail.com
Arbeidssted
Hareid legesenter
Kjøpmannsgata 16
6060 HAREID