Helgelandssykehuset søker deg som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering til ledig 100 %  fast stilling, med oppstart snarest etter avtale. LIS som ønsker utdanning til spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering oppfordres også til å søke. 

Seksjonen har både sengepost og poliklinikker og er pr. i dag godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ca. 350 ansatte. Vi har en bred, god og stabil spesialistdekning. Miljøet i sykehuset er preget av en åpen tone, flat organisering, samarbeid mellom avdelingene og faglig entusiasme. Helgelandssykehuset er i en utviklingsfase,  der hovedsykehuset på Helgeland er vedtatt plassert  i Sandnessjøen og omegn. 

Den rehabiliteringsmedisinske sengeposten behandler hovedsakelig pasienter med nevrologiske tilstander, der flertallet av pasientene er i
subakuttfase etter hjerneslag og blir henvist direkte fra medisinsk
avdeling/slagteam. Vi tilbyr også  sekundæropphold og 
vurderingsopphold. Noen pasienter får vurdering/oppfølging ved 
rehabiliteringspoliklinikk eller ved avdelingens ambulante rehabiliteringsteam
(ART). Ambulant rehabiliteringsteam er med på  å koordinere og sikre
pasientens overgang fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten og
følger pasienten over tid.  Vi har tverrfaglig poliklinisk oppfølging av
hjerneslagpasienter,  ca 3 mnd. etter innleggelse i medisinsk avdeling.
Dette er en del av det innførte og anbefalte "pakkeforløp" for
hjerneslagrammede. 

Den fysikalsk medisinske polikliniske avdelingen består av et HelseIArbeid-senter og fysikalsk medisinsk poliklinikk for diagnostikk og
vurdering av pasienter med smertetilstander i muskel-skjelett-apparatet.
Poliklinikken arrangerer også egne rehabiliteringstiltak/mestringskurs som en
del av oppfølging. Avdelingen registrerer pasienter i Norsk Nakke- og
Rygg-register. Vi deltar nå i et forskningsprosjekt (mulitsenterstudie), som er
en vurdering av HelseIArbeid tilbudet. 

Ønsker du å vite mer om våre avdelinger og muligheter, må du gjerne ta kontakt med for
nærmere informasjon! Dette gjelder også hvis du er lege som blir
nysgjerrig på LiS-3 stilling hos oss, og som kanskje er ukjent med
mulighetene innen vår spesialitet. Vi har kultur på god oppfølging av
utdanningskandidater, inkludert god tilrettelegging for å reise på kurs.
Stillingen er ideell for leger i allmennpraksis som trenger sykehus-erfaring
eller et at avbrekk med faglig videreutdanning,  samt for leger som
trenger en periode med arbeid uten vakt. Arbeidet hos oss gir innføring i
helhetlig tilnærming til pasienten og utstrakt samarbeid med andre spesialister
og primærhelsetjenesten, noe som gir verdifull erfaring og kompetanse til alle
spesialiteter/fagområder. 

Seksjonen har 4 overlegestillinger og 1 LIS 3 utdannings-stilling for spesialiteten fysikalsk medisin og
rehabilitering.  Overleger i avdelingen deltar i utdanning og
undervisning,  inkludert supervisjon og veiledning av LiS 3. Arbeidstid er
40 timer per uke. Det er ingen vaktberedskap. Ved begge avdelingene arbeider vi
i tverrfaglige team sammen med fysioterapeuter, ergoterapeuter, pleiepersonell,
logoped, sosionom og ernæringsfysiolog. Det planlegges også inn ekstra ressurs
fra nevropyskolog. Vi har et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig
og personlig utvikling.  

Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden De syv søstre. Sandnessjøen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland
og har daglige hurtigruteanløp og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange
destinasjoner, samt buss til jernbane i Mosjøen. Fra flyplassen rett utenfor
byen går det daglige flygninger til og fra Trondheim og Bodø. 

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk legearbeid
 • Vurdering og prioriteringer av henvisninger (spesialist)
 • Veiledning av LIS
 • Delta i intern- og regional undervisning,
 • Delta i utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Samhandling med andre avdelinger og primærhelsetjenesten for å oppnå gode pasientforløp

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Spesialistutdanning i FMR. For søkere på LIS 3 stilling: Godkjent norsk turnustjeneste/ LIS1.

Personlige egenskaper

 • Du samarbeide godt med pasienter og øvrig personale.
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert.
 • Du har faglig interesse og engasjement.

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for personlig og faglig utvikling
 • En arbeidsplass som passer godt for leger som ønsker arbeid uten vaktbelastning og som har interesse for en tverrfaglig helhetlig tilnærming til pasienter.
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Seksjonen har bredt sammensatt personale med erfaring og god faglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Annabel Suarez Hjartland
Tittel: Områdesjef
Telefon: 90738584
Navn: Kristin Sakshaug
Tittel: Fung. seksjonsoverlege
Telefon: 75065303
E-post: kristin.sakshaug@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Fysikalsk medisin og rehabilitering, Medisinsk klinikk, Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen