Ledig stilling
Ledig stilling i fastlegehjemmel i 100% ved Hemnesberget legekontor: 100% fast - f.o.m. d.d.
Hemnes kommune er i en omstillingsfase og våre helsetjenester skal planlegges for fremtiden.
Vi har nå 1 ledig fastlegehjemmel i 100% stilling, og du har nå en unik mulighet til å bli med i prosessen rundt utviklingen av kommunens legetjeneste! Du kan velge mellom fast stilling med fastlønn eller som selvstendig næringsdrivende i offentlig virksomhet. Vi ønsker å skreddersy stillingen for deg.
 
Om legetjenesten:
Kommunen har to kommunalt drevne legekontorer. Ett på Hemnesberget og ett i Korgen. Det er 3 hjemler knyttet til hvert av kontorene. Kontorene har alt av nødvendig utstyr og det er godt bemannet. Vi bruker nyeste versjon av CGM som EPJ-løsning.
Den ledige hjemmel er lokalisert til Hemnesberget legekontor, og har for tiden et listetak på 750 pasienter.
Den omfatter også inntil 20 % kommunale oppgaver. familieveiledere, helsestasjon/skolehelsetjeneste, kommunale fysioterapeuter og ergoterapeut.
Det er et godt etablert samarbeid mellom legene og de øvrige kommunale tjenestene. Det er også etablert interkommunalt samarbeid med nabokommunen Rana på flere områder, bla legevakt og KAD.
 
Legene er privat næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd.  Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen. Andre avlønningsmodeller for legepraksisen vurderes.
 
 
Helsetjenesten i Hemnes omfatter blant annet en veldrevet Frisklivssentral, psykiatritjeneste, psykolog,
 
Arbeidsområder og arbeidsoppgaver:
Fastlegepraksis i Hemnes kommune gir deg gode muligheter for en allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter. Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Du forplikter deg også til deltagelse i legevakt, både lokalt (rød respons på dagtid) og gjennom vaktsamarbeid med Rana kommune
(ettermiddag, natt, helg og høytid). Den interkommunale legevakten har tilstedevakt i ca 20-delt vakt, er lokalisert i nye, moderne lokaler i umiddelbar nærhet til Helgelandssykehuset Rana, og gir deg fast kompensasjon for vaktene.
 
 
Vi søker deg som:
- Har pasienten i fokus
- Er faglig trygg
- Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
- Er omgjengelig og har evne til fleksibilitet
- Er løsningsorientert og har evnen til samarbeid både internt på kontoret, med andre kommunale aktører og i øvrige
 tverrfaglige fora. 
 
 
Vi kan tilby:
- Godt fagmiljø og mulighet til å påvirke fremtidens helsetjeneste i Hemnes.
- Tilrettelegging for spesialiseringsløp i allmennmedisin.
- Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement.
- Hjelp til å skaffe bolig.
- God barnehagedekning og gode oppvekst vilkår for familier.
 
Kvalifikasjonskrav:
- Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste (LIS1) og rett til refusjon fra Helfo.
- God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
- Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav.
- Andre arbeidserfaringer og stabilitet i arbeidsforhold .
- Det er ønskelig at du er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav ved tilsetting.
- Personlig egnethet, faglig dyktighet, lokal tilknytning og evnen til å samarbeide vil tillegges stor vekt.
- Stillingen krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse.
- Legg ved utdanningsdokumentasjon, autorisasjon og attester / tjenestebevis til søknaden.
 
 
Hemnes kommune:
- Kommunen tilbyr også boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune se vår hjemmeside (https://www.hemnes.kommune.no/etableringstilskudd.523214.no.html)
 
Vi oppfordrer deg til å besøke lese vår hjemmeside www.hemnes.kommune.no / fakta om Hemnes, for å gjøre deg litt
mer kjent med vår flotte og spennende kommune. Der finner du også en flott brosjyre med kortfattet informasjon om kommunen.
 
Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no
 
 
Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hemnes kommune
Kontaktperson
Navn: Randi Erlandsen
Telefon: 97537644
E-post: randi.erlandsen@hemnes.kommune.no
Arbeidssted
Hemnesberget legekontor
Skolegata 3
8640 HEMNESBERGET